Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 91
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 143 din 13.07.2022 privind modificarea documentaţiei tehnico-economice şi actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici, a devizelor generale şi a devizului centralizator aferent proiectului CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ, str. Ion Dragoslav, nr. 9, COD SMIS 121983 în vederea implementării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/învăţământ preşcolar, POR/10/2017/10/10 1a/7regiuni (cod apel: POR/316/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)


Hotărârea nr. 142 din 13.07.2022 privind aprobarea deplasării în Lituania a unei delegaţii a Municipiului Fălticeni, în perioada 08 -13 septembrie 2022


Hotărârea nr. 141 din 13.07.2022 privind modificarea prevederilor HCL nr. 119/27.05.2022 pentru aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI TEMPORAR DE DEŞEURI MUNICIPALE FĂLTICENI, JUDEŢUL SUCEAVA, PRIN IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII INOVATOARE"


Hotărârea nr. 140 din 13.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022


Hotărârea nr. 139 din 13.07.2022 privind acordarea de premii băneşti elevilor şi profesorilor acestora care au obţinut rezultate deosebite la olimpiade şi concursuri şcolare în anul şcolar 2021 âÇ“ 2022, precum şi elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni care au obţinut medii peste 9.50 la examenul de Evaluare Naţională şi Bacalaureat - 2022


Hotărârea nr. 138 din 13.07.2022 privind modificarea şi completarea prevederilor HCL nr. 136/06.07.2022 privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" - ediţia 2022


Hotărârea nr. 137 din 06.07.2022 privind alocarea de la bugetul local al municipiului Fălticeni a sumei de 28.637 lei în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiilor din K─Śdainiai - Lituania şi Wo┼éomin - Polonia, la Fălticeni, în perioada 19 - 24 iulie 2022


Hotărârea nr. 136 din 06.07.2022 privind organizarea ┼či desf─â┼čurarea Programului "Zilele Municipiului F─âlticeni" - edi┼úia 2022


Hotărârea nr. 135 din 27.06.2022 privind alegerea pre┼čedintelui de ┼čedin┼ú─â pentru perioada iulie - septembrie 2022


Hotărârea nr. 134 din 27.06.2022 privind transformarea unor func┼úii publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului F─âlticeni


Pagina 1 din 91
inreg pe pagina:10