Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 68
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 144 din 01.09.2021 privind conferirea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni medicului Mariana Sigmund, doamnei Maria Holtzhauser, medicului Constantin Moldovanu şi domnişoarei Adriana Filip


Hotărârea nr. 143 din 26.08.2021 privind suplimentarea statului de funcţii al Spitalului Municipal Fălticeni


Hotărârea nr. 142 din 26.08.2021 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Modificare PUZ din ansamblu de locuinţe colective (P+4E+M) aprobate conform HCL nr. 70/15.04.2019 în spaţii comerciale şi birouri", generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada 13 Decembrie, nr. 25, identificat prin nr. cadastral 33667, proprietatea S.C. GOSCOM S.A


Hotărârea nr. 141 din 26.08.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al obiectivului de investiţie: „EXTINDERE SECŢIE PNEUMOLOGIE – STR.CAPORAL DIACONIŢA, NR. 1, MUNICIPIUL FĂLTICENI, JUDEŢUL SUCEAVA"


Hotărârea nr. 140 din 26.08.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici şi a devizului general al obiectivelor de investiţie: „AMENAJARE ŞI ECHIPARE CENTRALĂ TERMICĂ CE DESERVEŞTE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI - str.Republicii, nr. 13, municipiul Fălticeni, judeţul Suceava" şi „PROIECTARE ŞI EXECUŢIE REŢEA DE CANALIZARE, STRADA RĂZEŞILOR DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI "


Hotărârea nr. 139 din 26.08.2021 privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titularul contractului de închiriere


Hotărârea nr. 138 din 26.08.2021 privind completarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare în municipiul Fălticeni, aprobat prin H.C.L. nr. 103/28.11.2012


Hotărârea nr. 137 din 26.08.2021 privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 136 din 26.08.2021 privind stabilirea componenţei Comisiei de evaluare finală a managementului Muzeului de Artă “ Ion Irimescu" Fălticeni şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale managementului Muzeului de Artă “Ion Irimescu" Fălticeni


Hotărârea nr. 135 din 26.08.2021 privind dezmembrarea şi comasarea unor imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni


Pagina 1 din 68
inreg pe pagina:10