Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 64
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 105 din 13.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021


Hotărârea nr. 104 din 13.07.2021 privind premierea elevilor unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni care au obţinut rezultate deosebite la examenele de evaluare naţională şi bacalaureat


Hotărârea nr. 103 din 06.07.2021 privind modificarea prevederilor H.C.L. nr. 98 / 29.06.2020 privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unor imobile situate în municipiul Fălticeni, str.Nada Florilor, nr. 83, judeţul Suceava, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului –Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 102 din 06.07.2021 privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni" – ediţia 2021


Hotărârea nr. 101 din 06.07.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021


Hotărârea nr. 100 din 06.07.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada iulie – septembrie 2021


Hotărârea nr. 99 din 23.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă


Hotărârea nr. 98 din 23.06.2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism "Întocmire PUZ în vederea construirii: Locuinţe înşiruite (P+1E), împrejmuire şi branşare utilităţi", generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Ion Creangă nr. 84, identificat prin nr. cadastral 39495, proprietatea SC AS IT CONSTRUCT SRL"


Hotărârea nr. 97 din 23.06.2021 privind aprobarea actualizării Devizului general total al investiţiei în continuare „Spital Municipal Fălticeni, str. Cuza Voda, f.n., municipiul Fălticeni, judeţul Suceava"


Hotărârea nr. 96 din 23.06.2021 privind aprobarea montării de plăcuţe informative pe clădirile reprezentative din punct de vedere istoric, cultural şi arhitectural situate în municipiul Fălticeni


Pagina 1 din 64
inreg pe pagina:10