Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 75
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 217 din 26.11.2021 privind aprobarea documentaţiei de urbanism “Întocmire PUZ în vederea parcelării CP 40912 în zece noi corpuri de proprietate în vederea vânzării şi construirii de locuinţe, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str.Broşteni, nr.70 A, identificat prin nr. cadastral 40912, proprietatea Apopei Romeo"


Hotărârea nr. 216 din 26.11.2021 privind modificarea Inventarului bunurilor imobile aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 215 din 26.11.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenţă


Hotărârea nr. 214 din 26.11.2021 privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni


Hotărârea nr. 213 din 26.11.2021 privind aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă, 2021 – 2030


Hotărârea nr. 212 din 26.11.2021 privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două suprafeţe de teren


Hotărârea nr. 211 din 26.11.2021 privind comasarea unor corpuri de proprietate înscrise în domeniul public al Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 210 din 26.11.2021 privind darea în folosinţ ă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a unor imobile situate pe str. Unirii, nr. 6, proprietatea publică a municipiului Fălticeni, în favoarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Suceava, în vederea desfăşurării activităţii Substaţiei de Ambulanţă Fălticeni


Hotărârea nr. 209 din 26.11.2021 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul Municipiului Fălticeni în anul şcolar 2021 - 2022


Hotărârea nr. 208 din 26.11.2021 privind aprobarea consumului maxim lunar de carburanţi pentru autoturismul DACIA DUSTER – SV 15 XSA


Pagina 1 din 75
inreg pe pagina:10