Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 61
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 75 din 29.04.2021 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021


Hotărârea nr. 74 din 29.04.2021 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ pentru parcelarea CP 40912 în zece noi corpuri de proprietate în vederea vânzării şi construirii de locuinţe, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Broşteni, nr. 70A, identificat prin nr. cadastral 40912, proprietatea Apopei Romeo"


Hotărârea nr. 73 din 29.04.2021 privind trecerea din domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia, a imobilului-construcţie (spital–local vechi) situat pe str.Cuza Vodă, nr. 1, în vederea demolării acestuia


Hotărârea nr. 72 din 29.04.2021 privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în favoarea S.C.DELGAZ GRID S.A., în vederea montării unei staţii de reglare-măsurare gaze naturale


Hotărârea nr. 71 din 29.04.2021 privind dezmembrarea unor imobile, proprietatea privată a municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 70 din 29.04.2021 privind comasarea unor corpuri de proprietate înscrise în domeniul public al Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 69 din 29.04.2021 privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 68 din 29.04.2021 privind demolarea unui imobil - construcţie, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, str. Republicii nr. 13, înscris în CF nr. 36980, având nr. cadastral 36980-C6


Hotărârea nr. 67 din 29.04.2021 privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni


Hotărârea nr. 66 din 29.04.2021 privind repartizarea unei locuinţe tip container situată în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării nr. 9, ap. 10, d-nei Blaga Georgiana - Alexandra


Pagina 1 din 61
inreg pe pagina:10