Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 34
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 38 din 27.02.2020 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, amenajări exterioare, reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi şi organizare de şantier – prin întocmire PUZ, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528"


Hotărârea nr. 37 din 27.02.2020 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea construirii a unui cartier cu 10 locuinţe individuale ( S+P+1E), Magazin Mixt (S+P+1E), sistematizare verticală şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, strada Dumbrava Minunată, identificat prin nr. cadastral 33942"


Hotărârea nr. 36 din 27.02.2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism " PUZ – Plan Urbanistic Zonal - Întocmire P.U.Z. pentru introducere teren în intravilan în vederea construirii a două locuinţe (P+M)" generat de imobilul situat în judeţul Suceava, extravilanul municipiului Fălticeni, strada Plutonier Ghiniţă, identificat prin nr. cadastral 33617, proprietatea domnului Vasiliu Cristian


Hotărârea nr. 35 din 27.02.2020 privind modificarea prevederilor HCL nr. 180/25.11.2019 pentru aprobarea înfiinţării Direcţ iei de utilităţi publice, instituţie publică de interes local cu personalitate juridică


Hotărârea nr. 34 din 27.02.2020 privind modificarea statelor de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni prin transferarea a două posturi de asistenţi medicali de la Compartimentul neonatologie la Secţia Pediatrie


Hotărârea nr. 33 din 27.02.2020 privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere


Hotărârea nr. 32 din 27.02.2020 pentru aprobarea Planul de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale pentru anul 2020


Hotărârea nr. 31 din 27.02.2020 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna IANUARIE 2020


Hotărârea nr. 30 din 27.02.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 29 din 11.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Pagina 2 din 34
inreg pe pagina:10