Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 38
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 65 din 28.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 64 din 07.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 63 din 27.03.2020 privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 133/31.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului Local al municipiului Falticeni, judetul Suceava


Hotărârea nr. 62 din 27.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 61 din 27.03.2020 privind scutirea de la plata chiriei datorate bugetului local al Municipiului Fălticeni de către agenţii economici cărora li s-a suspendat activitatea pe perioada stării de urgenţă la nivel national


Hotărârea nr. 60 din 27.03.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două suprafeţe de teren


Hotărârea nr. 59 din 27.03.2020 privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 58 din 27.03.2020 privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 5, domnului Muraru Raymond - Dan


Hotărârea nr. 57 din 27.03.2020 privind vânzarea cu plata în rate a dou? locuin?e ANL c?tre titularii contractelor de închiriere


Hotărârea nr. 56 din 27.03.2020 privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni


Pagina 2 din 38
inreg pe pagina:10