Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 42
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 109 din 14.07.2020 privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico – economice, a indicatorilor tehnico – economici (faza SF), a listei cuprinzând străzile incluse în proiect, descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată, precum şi aprobarea proiectului „REABILITARE, EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FALTICENI ", în vederea finanţării acestuia prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea C, apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1 C/1/7Regiuni


Hotărârea nr. 108 din 14.07.2020 privind prelungirea termenului de exercitare cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni de către domnul inspector TODICĂ GABRIEL


Hotărârea nr. 107 din 14.07.2020 privind organizarea şi desfăşurarea Programului "Zilele Municipiului Fălticeni"


Hotărârea nr. 106 din 14.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 105 din 06.07.2020 privind aprobarea contractării unei finanţ ări rambursabile interne în valoare maximă de 19.955.933 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii


Hotărârea nr. 104 din 29.06.2020 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 29.955.933 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii


Hotărârea nr. 103 din 29.06.2020 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea finanţării achiziţionării aparaturii medicale pentru dotarea obiectivului de investiţie “Noul Spital Municipal Fălticeni"


Hotărârea nr. 102 din 29.06.2020 privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiei “Reabilitare termică 8 blocuri de locuinţe din Municipiul Fălticeni, Judeţul Suceava", prin POR, Axa Prioritară 3, Operaţiunea A – Clădiri Rezidenţiale


Hotărârea nr. 101 din 29.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii


Hotărârea nr. 100 din 29.06.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici şi a devizelor generale aferente unor obiective de investitii


Pagina 1 din 42
inreg pe pagina:10