Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 42
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 99 din 29.06.2020 privind includerea în domeniul public al Municipiului Fălticeni a unor imobile şi stabilirea destinaţiei acestora


Hotărârea nr. 98 din 29.06.2020 privind solicitarea transmiterii dreptului de proprietate a unor imobile situate în municipiul Fălticeni, str.Nada Florilor, nr. 83, judeţul Suceava, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului –Clubul Sportiv Municipal Suceava, în domeniul public al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 97 din 29.06.2020 privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor aferente obiectivelor de investiţii "Construire grătar canalizare – str. Magazia Gării" si "Înlocuire reţea apă –str. Magazia Gării"


Hotărârea nr. 96 din 29.06.2020 privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 95 din 29.06.2020 privind vânzarea unei locuinţe ANL situată în municipiul Fălticeni, str. 2 Grăniceri, bl. 51, sc. B, ap. 16, judeţul Suceava către d-na Aftudor – Manolache Aguriţa


Hotărârea nr. 94 din 29.06.2020 privind transformarea unor posturi din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni


Hotărârea nr. 93 din 29.06.2020 privind vânzarea unei locuinţe ANL, situată în municipiul Fălticeni, str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 53, judeţul Suceava, către d-l Ghenci Andrei - Ionel


Hotărârea nr. 92 din 29.06.2020 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini şi a contractului cadru de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Fălticeni


Hotărârea nr. 91 din 29.06.2020 privind acordarea unor facilităţi fiscale


Hotărârea nr. 90 din 29.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Pagina 2 din 42
inreg pe pagina:10