Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 47
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 132 din 27.08.2020 privind vânzarea unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarului construcţiei


Hotărârea nr. 131 din 27.08.2020 privind aprobarea documentaţiei de urbanism " PUZ – Plan Urbanistic Zonal -îÎntocmire P.U.Z. pentru “Construire magazin Penny Market cu carmangerie, accese auto şi pietonale, trotuare, sistematizare verticală, amenajări exterioare, reclame luminoase pe faţadă şi în parcare, stâlp publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi şi organizare de şantier, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, str. Oborului, FN, identificat prin nr. cadastral 40528, proprietatea S.C. Central Energy Thermal S.R.L."


Hotărârea nr. 130 din 27.08.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în comisia de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia publică deschisă organizată pentru închirierea unei suprafeţe de 11 m.p. teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, în vederea amplasării unui generator electric fix


Hotărârea nr. 129 din 27.08.2020 privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 9, doamnei Vîrvara Mihaela


Hotărârea nr. 128 din 27.08.2020 privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere


Hotărârea nr. 127 din 27.08.2020 privind vânzarea cu plata integrală a unei locuinţe ANL situată în municipiul Fălticeni,str. Cuza Vodă, bl. 1A, ap. 15, judeţul Suceava către d-na Dragomir Gabriela


Hotărârea nr. 126 din 27.08.2020 privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 125 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 124 din 10.08.2020 privind acordarea unui sprijin financiar Fundaţiei FARA


Hotărârea nr. 123 din 10.08.2020 privind aprobarea calităţii de partener a Municipiului Fălticeni la Festivalul Internaţional de Teatru pentru Tineret “Grigore Vasiliu Birlic", care se va desfăşura în perioada 17 - 23 august 2020


Pagina 2 din 47
inreg pe pagina:10