Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 3 din 47
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 122 din 10.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 121 din 24.07.2020 privind stabilirea locurilor de amenajare a unor structuri autoportante provizorii pe domeniul public al Municipiului Fălticeni în scopul strângerii semnăturilor de susţinere pentru participarea la alegeri sau pentru orice alte tipuri de acţiuni/evenimente cu caracter civic


Hotărârea nr. 120 din 24.07.2020 privind acordarea unui ajutor de urgenţă


Hotărârea nr. 119 din 24.07.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a două suprafeţe de teren


Hotărârea nr. 118 din 24.07.2020 privind dezmembrarea corpului de proprietate nr. 40495, respectiv suprafaţa de 277 m.p. situată pe str. Ana Ipătescu, nr. 253, proprietate privată a Municipiului Fălticeni, în două corpuri de proprietate


Hotărârea nr. 117 din 24.07.2020 privind vânzarea unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni, cu respectarea dreptului de preempţiune al proprietarilor construcţiilor


Hotărârea nr. 116 din 24.07.2020 privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 115 din 24.07.2020 privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str. Republicii, Bl. 19, sc. E, et. 4, ap. 11, domnului Ciubotaru Dumitru Iulian


Hotărârea nr. 114 din 24.07.2020 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanţă pentru anul 2020 personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi unităţilor subordonate finanţate integral din bugetul local


Hotărârea nr. 113 din 24.07.2020 privind schimbarea denumirii Stadionului “Tineretului", situat în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, în Stadionul “ Constantin Jamaischi"


Pagina 3 din 47
inreg pe pagina:10