Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 53
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 4 din 07.01.2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi


Hotărârea nr. 3 din 07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe anul 2020 din excedentul anilor precedenţi


Hotărârea nr. 2 din 07.01.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului MÎNDRUŢĂ GHEORGHIŢĂ, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta


Hotărârea nr. 1 din 07.01.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada ianuarie – martie 2021


Hotărârea nr. 202 din 21.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 201 din 21.12.2020 privind comasarea corpurilor de proprietate având numerele cadastrale 31826 şi 31184,proprietate privată a Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 200 din 21.12.2020 privind suplimentarea numărului autorizaţiilor de taxi eliberate la nivelul municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 199 din 21.12.2020 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă


Hotărârea nr. 198 din 21.12.2020 privind modificarea prevederilor art. 1 din HCL nr. 173/26.11.2020, conform dispoziţiilor H.G.nr. 1064/04.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020-2021


Hotărârea nr. 197 din 21.12.2020 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere având ca obiect suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe din municipiul Fălticeni


Pagina 1 din 53
inreg pe pagina:10