Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 53
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 196 din 21.12.2020 privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor proprietate publică a municipiului Fălticeni pe care sunt amplasate construcţii metalice provizorii


Hotărârea nr. 195 din 21.12.2020 privind prelungirea termenului de închiriere a terenurilor şi spaţiilor situate în Bazarul şi Piaţa Agroalimentară Fălticeni


Hotărârea nr. 194 din 21.12.2020 privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării locuinţelor sociale în anul 2021


Hotărârea nr. 193 din 21.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Fălticeni în Comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 192 din 21.12.2020 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Spitalului Municipal Fălticeni


Hotărârea nr. 191 din 21.12.2020 privind numirea doamnei ILIE ELENA în funcţia publică de conducere de Sef Serviciu Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Fălticeni


Hotărârea nr. 190 din 21.12.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2021


Hotărârea nr. 189 din 21.12.2020 privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 30.11.2020


Hotărârea nr. 188 din 16.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020


Hotărârea nr. 187 din 07.12.2020 privind aprobarea efectuării plăţii sumei de 1800 lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite în baza unui titlu executoriu


Pagina 2 din 53
inreg pe pagina:10