Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 55
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 11 din 28.01.2021 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliul de administraţie al Colegiului Tehnic “Mihai Băcescu" Fălticeni


Hotărârea nr. 10 din 28.01.2021 privind aprobarea organigramei municipiului Fălticeni şi a statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Fălticeni şi ale unităţilor subordonate


Hotărârea nr. 9 din 28.01.2021 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare


Hotărârea nr. 8 din 28.01.2021 privind aprobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021


Hotărârea nr. 7 din 28.01.2021 privind aprobarea organizării licitaţiei publice deschise pentru închirierea imobilului – construcţie în suprafaţă de 156 m.p. situat pe str. Armatei nr. 17, proprietatea publică a municipiului Fălticeni în vederea amenajării unei spălătorii ecologice


Hotărârea nr. 6 din 28.01.2021 privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Fălticeni pentru anul şcolar 2021 - 2022


Hotărârea nr. 5 din 28.01.2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi


Hotărârea nr. 4 din 07.01.2021 privind utilizarea unor sume din excedentul anilor precedenţi


Hotărârea nr. 3 din 07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului pe anul 2020 din excedentul anilor precedenţi


Hotărârea nr. 2 din 07.01.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului MÎNDRUŢĂ GHEORGHIŢĂ, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, şi declararea ca vacant a locului deţinut de acesta


Pagina 2 din 55
inreg pe pagina:10