Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 58
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 41 din 29.03.2021 privind aprobarea organizării Programului „Vino cu 50 de PET-uri/Doze de Aluminiu şi poţi planta un copăcel de tuia în faţa casei, în faţa blocului, în faţa şcolii"în Municipiul Fălticeni"


Hotărârea nr. 40 din 29.03.2021 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare pe anul 2020 ale Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 39 din 25.02.2021 privind modificarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul "CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ", str. Ion Dragoslav, nr. 9, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/î nvăţământ preşcolar, POR/10/2017/10/10.1a/7 regiuni (cod apel: POR/316/10/1/ Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului)


Hotărârea nr. 38 din 25.02.2021 privind repartizarea unei locuinţe tip container situată în municipiul Fălticeni, str. Magazia Gării nr. 9, ap. 10, d-lui Nistor Gheorghe


Hotărârea nr. 37 din 25.02.2021 privind aprobarea pentru anul 2019 a cotei corespunzătoare pierderilor de apă justificate de starea tehnică a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din cadrul Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava


Hotărârea nr. 36 din 25.02.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze pentru adoptarea Actelor Adiţionale de actualizare, modificare şi completare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava şi împuternicirea Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să semneze, prin reprezentantul legal, Preşedintele Asociaţiei, în numele şi pe seama municipiului Fălticeni, Judeţul Suceava, Actul Constitutiv şi Actul Adiţional la Statutul AJAC Suceava


Hotărârea nr. 35 din 25.02.2021 privind alocarea sumei de 14.320 lei pentru finantarea unor cheltuieli de capital în anul 2021


Hotărârea nr. 34 din 25.02.2021 privind alocarea din excedentul anilor precedenţ i a sumei de 40.000 lei în vederea achiziţionării a două electropompe submersibile tip WILLO-EMU care vor deservi Frontul de Captare Baia 1 şi Baia 2


Hotărârea nr. 33 din 25.02.2021 privind vânzarea cu plata în rate a unei locuinţe ANL către titulara contractului de închiriere


Hotărârea nr. 32 din 25.02.2021 privind includerea în domeniul privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară


Pagina 2 din 58
inreg pe pagina:10