Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 61
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 65 din 29.04.2021 privind repartizarea prin închiriere a unei locuinţe sociale, situată în municipiul Fălticeni, str.Izvor, bl. 3, sc. B, ap. 14


Hotărârea nr. 64 din 29.04.2021 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe colective(P+2E+M), alei, parcări şi racorduri unităţi prin întocmire PUZ, generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Armatei F.N, identificat prin nr. cadastral 33844, proprietatea LOGHIN CONSTANTIN ŞI LOGHIN DIANA - ELENA"


Hotărârea nr. 63 din 29.04.2021 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea introducerii teren din extravilan în intravilan pentru construirea unui ansamblu de locuinţe individuale (P+1) generat de imobilul situat în municipiul Fălticeni, strada Slt. Grigoraş F.N, identificat prin nr. cadastral 31328, proprietatea UNGUREANU MARCELA – MONICA ŞI UNGUREANU VASILICĂ"


Hotărârea nr. 62 din 29.04.2021 privind aprobarea Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în anul 2021


Hotărârea nr. 61 din 29.04.2021 pentru aprobarea Planul anual de acţiune al Direcţiei de Asistenţă Socială privind serviciile sociale pentru anul 2021


Hotărârea nr. 60 din 29.04.2021 privind aprobarea tarifelor ce vor fi practicate de operatorul de salubritate S.C. GOSCOM S.A. Fălticeni, rezultate in urma atribuirii contractului prin licitaţie publică deschisă


Hotărârea nr. 59 din 29.04.2021 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unor premii persoanelor care au împlinit sau împlinesc vârsta de 100 de ani sau peste 100 ani


Hotărârea nr. 58 din 29.04.2021 privind participarea Municipiului Fălticeni la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pe anul 2021


Hotărârea nr. 57 din 29.04.2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2022 cu rata inflaţiei in procent de 2.63 %


Hotărârea nr. 56 din 29.04.2021 privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 31.03.2021


Pagina 2 din 61
inreg pe pagina:10