Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT


PROGRAME DE DEZVOLTAREReabilitarea termică a internatului cămin C2 - Colegiul Tehnic Mihai Băcescu

"Înfiinţare infrastructură de agrement Nada Florilor". Proiect finantat prin POR 2007 - 2013

Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Fălticeni, Judeţul Suceava – ORIZONT 2030 Varianta consultativa

"Repararea, reabilitarea si modernizarea obiectivului de patrimoniu- Muzeul de Arta "Ion Irimescu" din Municipiul Falticeni, judetul Suceava". Proiect finantat prin POR 2007-2013

"Reabilitare si modernizare strazi urbane in municipiul Falticeni, judetul Suceava" Proiect finantat prin POR 2007-2013

ANUNTURI


ANUNȚ DEMARARE PROIECT «MODERNIZARE ARHITECTURALA SI PEISAGISTICA A OBIECTIVULUI PARC PUBLIC - STR. MIHAI EMINESCU, NR. 4; REABILITARE TERMICA CORP B "MUZEUL DE ARTA ION IRIMESCU"; "RESTAURARE MONUMENT ISTORIC - CASA MEMORIALA MIHAIL SADOVEANU DIN MUNICIPIUL FALTICENI"»


ANUNȚ DEMARARE PROIECT « REABILITARE, EXTIDERE ȘI MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL FĂLTICENI»


ANUNȚ ÎNCHIDERE PROIECT «REABILITARE TERMICĂ A INTERNATULUI (CĂMIN C2) - COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU”»


ANUNȚ FINALIZARE PROIECT «REABILITARE TERMICĂ CANTINA „COLEGIUL NAȚIONAL NICU GANE”»


Informare privind implementarea Proiectului "Planificare strategica si simplificarea procedurilor administrative la nivelul municipiului Falticeni.Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Cod SMIS 136253


ANUNȚ DEMARARE PROIECT «REABILITARE TERMICĂ CANTINA „COLEGIUL NAȚIONAL NICU GANE”»


ANUNȚ DEMARARE PROIECT «REABILITARE TERMICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN CIUREA”»


ANUNȚ ÎNCEPERE PROIECT «REABILITARE TERMICĂ A INTERNATULUI (CĂMIN C2) - COLEGIUL TEHNIC „MIHAI BĂCESCU”»