Primăria municipiului Fălticeni

Adresa:Fălticeni, str. Republicii nr.13
jud. Suceava, cod 725200

Data: ...........................................................

Stimate domnule/Stimata doamna...................... ...............................................

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie a următoarelor documente (petentul este rugat să enumere documentele sau informaţiile solicitate cât mai concret):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Doresc ca informaţiile solicitate să-mi fie furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):
...........................................................................
...........................................................................

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

.................................... (semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului:
............................................................................

Adresa:
............................................................................
............................................................................

Profesia (optional):....................................................

Telefon (optional): ....................................................

Fax (optional): ........................................................