Primăria municipiului Fălticeni

Adresa: Fălticeni, str.Republicii, nr.13
jud. Suceava, cod.725200

Data: .............................................

Stimate domnule/Stimata doamna......................................................................

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr.544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea numarul............ din data de............ nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege. Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public din următoarele considerente:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

.................................... (semnatura petentului)

Numele si prenumele petentului:
............................................................................

Adresa:
............................................................................
............................................................................

Profesia (optional):....................................................

Telefon (optional): ....................................................

Fax (optional): ........................................................