Primaria municipiului Fălticeni

Adresa: Fălticeni, str.Republicii nr.13
jud. Suceava, cod. 725200

Data: .............................................

Stimate domnule/Stimata doamna......................................................................

Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, Óntrucât la cererea numarul............ din data de............. am primit un răspuns negativ, la data de..................., într-o scrisoare semnată de............................................................ (completaţi numele respectivului funcţionar). Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public din următoarele considerente:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

.................................... (semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului:
............................................................................

Adresa:
............................................................................
............................................................................

Profesia (optional):....................................................

Telefon (optional): ....................................................

Fax (optional): ........................................................