Cine şi cum asigură curăţenia oraşului ?

Serviciul de utilităţi Publice din cadrul Primărie asigură salubrizarea domeniului public al oraşului (străzi, trotuare, alei, spaţii verzi) pe baza unui program de lucru.

SC GOSCOM SA asigură colectarea, transportul şi depozitarea gunoiului menajer la rampa de gunoi a oraşului pe baza contractelor cu proprietarii de case, cu Asociaţiile de Proprietari şi agenţii economici.

A PRODUCE GUNOI ESTE UN LUX PE CARE NU NI-L MAI PUTEM PERMITE

În municipiul Fălticeni sunt colectate zilnic de la populaţie şi agenţii economici şi depozitate în rampă circa 150 m.c deşeuri.

Multe dintre aceste deşeuri pot fi evitate astfel:

ALIMENTE
Cumpăraţi de preferinţă produse ambalate sumar sau neambalate.

Planificaţi-vă cumpărăturile, folosiţi ambalaje care se pot utiliza de mai multe ori.

AMBALAJE
Ţineţi cont de natura ambalajului. Dacă au semnul “reciclare” înseamnă că sunt ambalaje care pot fi reciclate sau sunt confecţionate din materiale reciclate.

Cu cât utilizaţi ambalaje mai puţine, cu atât mai bine. Preferaţi ambalajele din hârtie şi sticlă în locul celor din materiale plastice şi metalice.

OBIECTE UZATE
Cumpăraţi de preferinţă obiecte solide, cu durată lungă de utilizare şi uşor de reparat.

Evitaţi obiectele de unică folosinţă.

Ce este mai ieftin nu este totdeauna cu durată lungă de utilizare şi uşor de reparat.

DURATA DE DEGRADARE NATURALA A DIFERITELOR CATEGORII DE DEŞEURI ÎN RAMPA DE GUNOI:
- hârtie 3 – 12 luni
- cotor de măr 3 luni
- sticlă 4000 ani
- peturi 100 – 1000 ani
- cutii aluminiu 10 – 100 ani
- chibrite 6 luni
- filtru ţigarete 1-2 ani

pagina urmatoare >>

CAUTAŢI ALTERNATIVE LA ARUNCAT !
• dacă este vorba de obiecte intacte care mai pot fi utilizate, dar care adesea îţi pierd valoarea de utilizare în gospodăria dumneavoastră, le puteţi face o bucurie vecinilor, prietenilor, colegilor sau chiar oamenilor străini;
• cu ajutorul unor anunţuri la mica publicitate sau în cadrul unor târguri de vechituri, unele lucruri pot fi dăruite, schimbate sau vândute;
• asociaţiile de caritate caută tot timpul anului îmbrăcăminte, mobilă, obiecte de uz casnic, jucării pentru a le da mai departe. Se înţelege de la sine că toate aceste obiecte trebuie să fie curate;
• o privire aruncată într-un recipient de deşeuri confirmă de fiecare dată că multe lucruri nu trebuie să ajungă acolo;
• excesul de materiale refolosibile şi o mentalitate greşită a aruncării;
• hârtii, cartoane, sticle, metale, plastic, jucării, îmbrăcăminte intactă, ustensile gospodăreşti încă folosibile şi alimente.