Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Municipiul Falticeni Fonduri Structurale


Titlul proiectului: „Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava”www.inforegio.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
va invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

Descriere proiect

Mariti cu click stanga pe imagine

POR este unul dintre Programele Operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana, si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Este aplicabil tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei.

Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”. Aceasta inseamna ca POR urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si cele mai putin dezvoltate.

Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Fiecare axa prioritara are alocat un anumit buget si cuprinde un numar de domenii cheie de interventie care urmaresc realizarea unor obiective de dezvoltare.

Axa Prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere (30% din bugetul alocat POR)

Sprijin pentru dezvoltarea oraselor in vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor si crearea de noi locuri de munca.

Axa Prioritara 2: Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport (20,35% din bugetul alocat POR)

Sprijin pentru reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane, inclusiv a soselelor de centura.

Axa Prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale (15% din bugetul POR)

Sprijin pentru imbunatatirea infrastructurii serviciilor sociale, de sanatate si siguranta publica in situatii de urgenta; modernizarea infrastructurii educationale.

Axa Prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local (17% din bugetul alocat POR)

Finantare pentru dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor, reabilitarea centrelor industriale neutilizate; sprijinirea microintreprinderilor.

Axa Prioritara 5: Dezvoltarea durabila si promovarea turismului (15% din bugetul alocat POR)

Sprijin pentru restaurarea patrimoniului cultural-istoric, modernizarea infrastructurii turistice; imbunatatirea calitatii infrastructurii din zonele naturale care ar putea atrage turisti.

Axa Prioritara 6: Asistenta tehnica (2,65% din bugetul alocat POR)

Sprijin pentru implementarea transparenta si eficienta a Programului Operational Regional.

Proiectul este in domeniul de interventie: 2.1.- Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv constructia- reabilitarea soselelor de centura

Date de identificare ale proiectului:

Programul Operational Regional 2007-2013

Axa prioritara: 2- Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale

Domeniul de interventie: 2.1.- Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane- inclusiv constructia- reabilitarea soselelor de centura

Codul proiectului: Codul SMIS 972

Titlul proiectului: Reabilitare şi modernizare reţea de străzi urbane în municipiul Fălticeni, judeţul Suceava

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Organism Intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord - Est

Denumire şi adresa Beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială MUNICIPIUL FĂLTICENI, având sediul în str.Republicii, nr.13, localitatea Fălticeni, judeţul Suceava, cod poştal 725200, România, cod de înregistrare fiscală 5432522,

Obiectivul proiectului:

Obiectivele proiectului de investitii “Reabilitare si modernizare retea de strazi urbane in Municipiul Falticeni, judetul Suceava” sunt:

- obiectiv general: modernizarea infrastructurii de transport locale din municipiul Falticeni in vederea cresterii gradului de sigurantă a circulatiei, reducerii timpului de călătorie prin fluidizarea traficului,

- reducerea poluarii aerului in zona tinta, reducerea consumului de carburanti auto;

- obiective specifice: reabilitarea si modernizarea a 15,244 km (13,748 km eligibili, 1,5 km neeligibili) de strazi urbane in municipiul Falticeni (Republicii, Armatei, Tudor Vladimirescu, Botosanilor, Plesesti Gane, Ion Creanga, Buciumeni, Mihai Eminescu, Plutonier Ghinita, Plugari, Dumbrava Minunata, Mihail Sadoveanu, Caporal Popescu), prin diferite tipuri de operatiuni corespunzatoare etapelor de interventie asupra infrastructurii:

1) etape de realizare reabilitare strada: Colmatare fisuri si crapaturi, reparatii prin plombare a strazii; Curatare suprafata strazii cu ajutorul periilor; Amorsarea suprafetei strazii cu emulsie bituminoasa; Asternerea unui strat de legatura din binder BADPC25, in grosime minima de 5 cm , cu rol si de preluare denivelari;

Asternerea unui strat de uzura din BA16, in grosime de 4 cm;

2) etape de realizare modernizare strada: Scarificare zestrei existente, si completare cu strat de balast, pana la grosimea prescrisa in proiect; Compactarea stratului de fundatie din balast; Realizarea unui strat de baza din piatra sparta, in grosime minima de 12 cm; Curatare suprafata strazii cu ajutorul periilor; Amorsarea suprafetei strazii cu emulsie bituminoasa; Asternerea unui strat de legatura din binder BADPC25, in grosime minima de 5 cm , cu rol si de preluare denivelari; Asternerea unui strat de uzura din BA16, in grosime de 4 cm), astfel:

- reabilitarea si modernizarea a 3,049 km de strazi urbane de categoria I, străzi magistrale (3 dintre strazile propuse spre interventie prin proiect: strada Republicii – 705 ml, Armatei – 1285 ml, Tudor Vladimirescu – 1059 ml) care asigură preluarea fluxurilor majore ale orasului pe direcţia drumului naţional DN2 (E85) ce traversează orasul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum.

- reabilitarea si modernizarea a 9,628 km (8,132 km eligibili, 1,5 km neeligibili) de străzi urbane de categoria II, străzi de legătură ( 7 dintre strazile propuse spre interventie prin proiect: strada Botosanilor - 360 ml, strada Plesesti Gane - 3520ml, strada Ion Creanga - 2200 ml, strada Buciumeni - 505 ml, strada Mihai Eminescu - 980ml, strada Plutonier Ghinita - 1863ml, strada Plugari – 200ml), care asigură circulaţia majoră intre zonele funcţionale si de locuit ale municipiului Falticeni;

- reabilitarea si modernizarea a 2,567 km de strazi urbane de categoria III, străzi colectoare (3 dintre strazile propuse spre interventie prin proiect: strada Dumbrava Minunata – 995 ml, strada Mihail Sadoveanu – 902 ml si strada Caporal Popescu - 670ml), care preiau fluxurile de trafic din zonele funcţionale si le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale.

Proiectul de investitii, prin obiectivul sau specific - modernizarea/reabilitarea a 15,244 km de strazi urbane in municipiul Falticeni, vine in intampinarea obiectivelor axei prioritare II „Imbunătăţirea infrastructurii de transport regionale si locale” si a domeniului de intreventie 2.1 – „Reabilitarea si modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / reabilitarea soselelor de centură”, astfel:

- Va conduce la imbunatatirea accesibilitatii regiunii Nord –Est (regiune din a carei componenta face parte municipiul Falticeni) si mobilităţii populaţiei, bunurilor si serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile;

- Va conduce la facilitarea mobilitatii populaţiei si a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri si călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, cresterea eficienţei activităţilor economice (Importanţa proiectului pentru regiune (raportul beneficii – costuri), economisirea de energie si timp, creand condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale si implicit a investiţiilor productive;

- Pe termen lung, dezvoltarea reţelelor de transport urbane in municipiul Falticeni va facilita, de asemenea, cooperarea interregională si va contribui semnificativ la cresterea competitivităţii întreprinderilor/firmelor si a mobilităţii forţei de muncă, si, prin urmare, la o dezvoltare mai rapidă a Romaniei pe ansamblu, dar si a regiunii de Nord - Est in parte.

- Contribuie la fluidizarea traficului urban in municipiul Falticeni, la reducerea timpului de transport pe strazile urbane in municipiul Falticeni, la eliminarea blocajelor rutiere in punctele de acces către oras, dupa cum reiese din Studiul de Trafic.

- Cresterea siguranţei circulaţiei pentru toţi participanţii la trafic, asigurarea de condiţii egale de sanse prin introducerea semnalizării orizontale si verticale reflectorizante, iluminatul corespunzător a căii rutiere, a spaţiilor pentru deplasarea pietonilor, amenajarea traversărilor denivelate pentru persoanele cu handicap si a pistelor pentru deplasarea biciclistilor.

- Conduce la conectarea retelei de drumuri locale din municipiul Falticeni la reţeaua naţională, asigură preluarea fluxurilor majore care tranzitează orasul, asigură preluarea fluxurilor majore ale orasului pe direcţia drumului naţional ce traversează orasul sau pe direcţia principală de legătură cu acest drum.

Contribuie la reducerea timpului de călătorie, prin fluidizarea traficului pe strazile: Republicii, Armatei, Tudor Vladimirescu, Botosanilor, Plesesti Gane, Ion Creanga, Buciumeni, Mihai Eminescu, Plutonier Ghinita, Plugari, Dumbrava Minunata, Mihail Sadoveanu, Caporal Popescu.

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea totală a Proiectului este de 19.637.105,53 lei din care:

1. valoarea totală eligibilă este de 15.445.304,34 lei (finanţare nerambursabilă şi contribuţia Beneficiarului)

2. valoare neeligibilă estimată inclusiv TVA aferentă acesteia, este de 1.303.545,62 lei

3. valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 2.888.255,57 leiSalt la Pagina precedenta
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.

Municipiul Fălticeni - e-comunicare / Echipa de proiecte