Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ FORUM CONTACT






MUNICIPIUL FALTICENI







Anunt referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

In conformitate cu dispozitiile Legii 52/2003, privind transparenta decizionala, astazi, 16 februarie 2017, s-a procedat la publicarea proiectului de buget local pentru anul 2017, in vederea aducerii sale la cunostinta publicului.
Proiectul bugetului local a fost publicat pe pagina web falticeni.ro si la sediul Primariei Falticeni in data de 16.02.2017.
In perioada 16-26 februarie 2017, persoanele sau organizatiile interesate pot transmite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice, pe adresa postala: Primaria Municipiului Falticeni, str. Republicii nr. 13, sau pe adresa de email falticeni@falticeni.ro.


PROIECT - BUGET LOCAL 2017







DOCUMENTE SI INFORMATII FINANCIARE



Administraţia publică fălticeneană este permanent preocupată de rezolvarea problemelor urbei într-o manieră echitabilă, competentă şi eficientă. În acest scop, face eforturi pentru a oferi fiecărui cetăţean şansa împlinirii personale şi profesionale, pentru dezvoltarea mediului social, natural, economic al municipiului şi promovarea ştiinţei, culturii, artei, creativităţii, mijloacelor de divertisment.

 
 
  Primăria Municipiului Fălticeni - Compartiment Informatica / mass-media