Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 89
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 120 din 27.05.2022 privind transformarea unor funcţii publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 119 din 27.05.2022 privind aprobarea cheltuielilor aferente proiectului "ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI TEMPORAR DE DEŞEURI MUNICIPALE FĂLTICENI, JUDEŢUL SUCEAVA, PRIN IMPLEMENTAREA UNEI TEHNOLOGII INOVATOARE"


Hotărârea nr. 118 din 27.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului "Construirea de locuinţe NZeb plus pentru tineri în Municipiul Fălticeni, jud. Suceava" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 - Fondul local


Hotărârea nr. 117 din 27.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului "Achizitionare statii de reincarcare pentru vehiculele electrice in Municipiul Falticeni, judetul Suceava" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA C10 - Fondul local


Hotărârea nr. 116 din 27.05.2022 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului şi a depunerii proiectului "Achizitia unor sisteme inteligente de management urban in Municipiul Falticeni, jud. Suceava" în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, COMPONENTA 10 - Fondul local


Hotărârea nr. 115 din 27.05.2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022


Hotărârea nr. 114 din 27.05.2022 privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafeţe de teren şi modificarea anexei la Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat


Hotărârea nr. 113 din 27.05.2022 privind dezmembrarea/comasarea unor imobile, proprietatea publică/privată a municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 112 din 27.05.2022 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna APRILIE 2022


Hotărârea nr. 111 din 27.05.2022 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru “Întocmire PUZ în vederea construirii unui ansamblu de locuinţe, generat de imobilul situat în intravilanul municipiului Fălticeni, str. Slt. Grigoraş, nr. 7, identificat prin nr. cadastrale 41628 şi 41629, proprietatea Blanariu Liviu – Gelu şi Blanariu Iuliana"


Pagina 1 din 89
inreg pe pagina:10