Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 99
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 219 din 22.11.2022 privind aprobarea proiectului 'REDUCEREA RISCULUI DE INFECŢII NOSOCOMIALE ÎN SPITALUL MUNICIPAL FĂLTICENI' şi a cheltuielilor legate de acesta în cadrul PLANULUI NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ - Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, COMPONENTA: 12 - Sănătate, INVESTIŢIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, Investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale


Hotărârea nr. 218 din 07.11.2022 privind aprobarea unor cheltuieli ocazionate de deplasarea în Italia - oraşul Chieri, provincia Torino a unei delegaţii artistice a municipiului Fălticeni, în perioada 10 - 16 noiembrie 2022


Hotărârea nr. 217 din 07.11.2022 privind asocierea Municipiul Fălticeni cu Clubul Copiilor Fălticeni în vederea asigurării participării trupei de dans modern la concursul 'Ritm, dans, fantezie' organizat la Targu Mureş, în perioada 18 - 20 noiembrie 2022


Hotărârea nr. 216 din 28.10.2022 privind organizarea în perioada 29 - 30 octombrie 2022 a evenimentului 'Târgul Mărului' - ediţia a XVII-a


Hotărârea nr. 215 din 28.10.2022 privind trecerea unor imobile din domeniului public al Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava, în domeniul privat al acestuia şi aprobarea demolării construcţiei înscrise în evidenţele de carte funciară nr. 36869


Hotărârea nr. 214 din 28.10.2022 privind atestarea apartenenţei la domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafeţe de teren şi modificarea anexei la Inventarul bunurilor aparţinând domeniului privat


Hotărârea nr. 213 din 28.10.2022 privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul de concesiune încheiat între Municipiul Fălticeni şi S.C.SIMOS CAFE S.R.L. Fălticeni


Hotărârea nr. 212 din 28.10.2022 privind modificarea şi completarea prevederilor H.C.L. nr. 127 / 27.06.2022 pentru aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului - Direcţia Generală Turism pentru iniţierea unei hotărâri de Guvern în vederea atestării Municipiului Fălticeni, judeţul Suceava ca staţiune turistică de interes local


Hotărârea nr. 211 din 28.10.2022 privind includerea în Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară


Hotărârea nr. 210 din 28.10.2022 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna SEPTEMBRIE 2022


Pagina 1 din 99
inreg pe pagina:10