Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 111
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 84 din 03.05.2023 privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 32/ 27.02.2023 pentru stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din Primăria municipiului Fălticeni şi instituţiile subordonate


Hotărârea nr. 83 din 03.05.2023 privind aprobarea participării Municipiului Fălticeni, în calitate de membru fondator, la înfiinţarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei Bucovina, la nivel regional, a Statutului acesteia, precum şi desemnarea reprezentantului Municipiului Fălticeni în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei de Management al Destinaţiei Bucovina


Hotărârea nr. 82 din 27.04.2023 privind includerea în Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unei suprafeţe de teren în vederea întabulării/înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară


Hotărârea nr. 81 din 27.04.2023 privind atribuirea denumirii unei str─âzi din municipiul F─âlticeni


Hotărârea nr. 80 din 27.04.2023 privind actualizarea devizului general pentru proiectul 'CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ' finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 10, Prioritatea de investiţii 10.1 Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare, în conformitate cu prevederile OUG 168 / 08.12.2022


Hotărârea nr. 79 din 27.04.2023 privind concesionarea directă a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 78 din 27.04.2023 privind schimbarea destinatiei spaţiului(U16) situat în incinta Centrului Medical Fălticeni din str.Ion Creangă, nr.1, proprietatea privată a Municipiului Falticeni, din centru de vaccinare în cabinet medical si modificarea denumirii acestuia


Hotărârea nr. 77 din 27.04.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unor suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 76 din 27.04.2023 privind aprobarea deplasării delegaţiei Municipiului Fălticeni în Polonia, în perioada 14-17 iunie 2023


Hotărârea nr. 75 din 27.04.2023 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna MARTIE 2023


Pagina 1 din 111
inreg pe pagina:10