Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 135
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 80 din 25.04.2024 privind asocierea Municipiul Fălticeni cu Colegiul 'Vasile Lovinescu' Fălticeni în vederea asigurării unor cheltuieli ocazionate de aniversarea a 100 de ani de existenţă a unităţii de învăţământ


Hotărârea nr. 79 din 25.04.2024 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024


Hotărârea nr. 78 din 25.04.2024 privind dezmembrarea unui imobil proprietatea privată a municipiului Fălticeni în două corpuri de proprietate


Hotărârea nr. 77 din 25.04.2024 privind includerea în Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al Municipiului Fălticeni a unor suprafeţe de teren în vederea întabulării/ înscrierii cu caracter definitiv a dreptului de proprietate în evidenţele de cadastru şi carte funciară


Hotărârea nr. 76 din 25.04.2024 privind modificarea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică


Hotărârea nr. 75 din 25.04.2024 privind transformarea unei funcţii contractuale din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 74 din 25.04.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi şi a cheltuielilor legate de proiect pentru proiectul 'Înfiinţarea şi dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în mun. Fălticeni - Runda I' aprobat pentru finanţare prin Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României, Componenta C3: Managementul Deşeurilor, Investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune, Subinvestiţia I1.A 'Înfiinţare de centre de colectare prin aport voluntar'


Hotărârea nr. 73 din 25.04.2024 privind actualizarea preţului folosinţei suprafeţelor de teren, proprietatea privată a municipiului Fălticeni, prin acordarea dreptului de superficie


Hotărârea nr. 72 din 25.04.2024 privind organizarea licitaţiei publice deschise pentru vânzarea prin licitaţie publică a două suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 71 din 25.04.2024 privind indexarea cu rata inflaţiei, în procent de 10.4%, a impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2025


Pagina 1 din 135
inreg pe pagina:10