Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 135
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 70 din 25.04.2024 privind delegarea de gestiune, prin concesiune, a Serviciului public de gestionare a câinilor fară stăpân de la nivelul Municipiului Fălticeni , judeţul Suceava


Hotărârea nr. 69 din 25.04.2024 privind aprobarea studiului de oportunitate întocmit în vederea concesionării directe a unei suprafeţe de teren aparţinând domeniului privat al municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 68 din 25.04.2024 privind vânzarea cu plata integrală a unei locuinţe ANL, situată în municipiul Fălticeni, str.Topitoriei, bl. 2, ap. 27, titularului contractului de închiriere nr. 57/19.12.2004


Hotărârea nr. 67 din 25.04.2024 privind transformarea unui post din cadrul Spitalului Municipal Fălticeni


Hotărârea nr. 66 din 25.04.2024 privind aprobarea decontării navetei personalului didactic şi didactic auxiliar pentru luna MARTIE 2024


Hotărârea nr. 65 din 25.04.2024 privind aprobarea execuţiei bugetului Municipiului Fălticeni la data de 31.03.2024


Hotărârea nr. 64 din 25.04.2024 privind aprobarea conturilor anuale de execuţie bugetară şi a situaţiilor financiare pe anul 2023 ale Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 63 din 28.03.2024 privind modificarea prevederilor HCL nr. 134/29.06.2023 referitoare la aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare maximă de 25.552.000 lei şi aprobarea garantării creditului din venituri proprii


Hotărârea nr. 62 din 28.03.2024 privind declararea ca bun de interes public local a imobilului cu destinaţia de grădiniţă, înscris în Cartea Funciară nr. 38871-UAT Fălticeni, situat în municipiul Fălticeni, str.Ion Dragoslav, nr. 9, judeţul Suceava şi acordarea dreptului de administrare asupra acestuia, Grădiniţei cu Program Normal 'VOINICELUL'


Hotărârea nr. 61 din 28.03.2024 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2024


Pagina 2 din 135
inreg pe pagina:10