Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 1 din 91
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 197 din 27.09.2022 privind asocierea Municipiul Fălticeni cu Clubul Copiilor Fălticeni în vederea organizării unor concursuri şcolare interjudeţene


Hotărârea nr. 196 din 27.09.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici şi a devizului general al investiţiei Asfaltare străzi în municipiul Fălticeni str. Magazia Gării - parţial, str.Aleea Teilor - parţial şi str. Costică Arteni - parţial


Hotărârea nr. 195 din 27.09.2022 privind acordarea Avizului prealabil de oportunitate pentru Introducere teren din extravilan în intravilan în vederea construirii de locuinţe (D+P+1E+M) generat de imobilul situate în judeţul Suceava, extravilanul şi intravilanul municipiului Fălticeni, str. Slt. Grigoraş, f.n., identificat prin nr. cadastral 41639, proprietatea Stan Alexandru – Cosmin şi Alexandra, Rădulescu Alexandru şi Liliana, Coman Gheorghe – Cătălin şi Mihaela, Scutaru Ionuţ


Hotărârea nr. 194 din 27.09.2022 privind aprobarea Avizului prealabil de oportunitate pentru Întocmire PUZ în vederea etajării, mansardării şi schimbării de destinaţie din punct de vedere termic în bloc de locuinţe cu spaţiu comercial la parter, generat de imobilul situat în judeţul Suceava, intravilanul municipiului Fălticeni, Aleea Trandafirilor, f.n., identificat prin nr. Cadastral 34971, proprietatea S.C. HAIDUCUL S.R.L.


Hotărârea nr. 193 din 27.09.2022 privind stabilirea tarifelor maximale de distanţă pentru activitatea de transport în regim de taxi de la nivelul municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 192 din 27.09.2022 privind comasarea/dezmembrarea unor corpuri de proprietate înscrise în domeniul privat al Municipiului Fălticeni


Hotărârea nr. 191 din 27.09.2022 privind darea în administrarea Spitalului Municipal Fălticeni a unor spaţii cu destinaţie medicală aparţinând domeniului privat al Municipiului Fălticeni situate în incinta Centrului Medical Fălticeni


Hotărârea nr. 190 din 27.09.2022 privind modificarea unor suprafeţe de teren atribuite beneficiarilor Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare


Hotărârea nr. 189 din 27.09.2022 privind închirierea unui spaţiu din proprietatea privată a Municipiului Fălticeni, situat în incinta imobilului din str. Ion Creangă, nr. 1, domnului BOGDAN GHEORGHIU, deputat al Partidului Naţional Liberal, în vederea organizării şi funcţionării biroului parlamentar al acestuia


Hotărârea nr. 188 din 27.09.2022 privind aprobarea înfiinţării unui Punct de Informare şi Promovare Turistică în Municipiul Fălticeni


Pagina 1 din 91
inreg pe pagina:10