Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
R O M Â N I A
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
F Ă L T I C E N I


Pagina 2 din 91
inreg pe pagina:10


Hotărârea nr. 187 din 27.09.2022 privind modificarea şi completarea prevederilor HCL nr. 155/27.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Fălticeni în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Fălticeni


Hotărârea nr. 186 din 27.09.2022 privind stabilirea impozitului/taxei pe clădiri pentru anul 2023


Hotărârea nr. 185 din 27.09.2022 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care beneficiază elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Fălticeni în anul şcolar 2022 - 2023


Hotărârea nr. 184 din 27.09.2022 privind participarea Municipiului Fălticeni în calitate de partener, împreună cu unităţile de învăţământ liceal, la organizarea Balului Bobocilor 2022


Hotărârea nr. 183 din 27.09.2022 privind vânzarea cu plata în rate a unor locuinţe ANL către titularii contractelor de închiriere


Hotărârea nr. 182 din 27.09.2022 privind vânzarea cu plata integrală a unor locuinţe ANL


Hotărârea nr. 181 din 27.09.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada octombrie - decembrie 2022


Hotărârea nr. 180 din 27.09.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 Consiliul Local


Hotărârea nr. 179 din 20.09.2022 privind implementarea proiectului: Înfiinţarea şi dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Mun.Falticeni-Runda I, în cadrul apelului de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A, Componenta C3-Managementul deseurilor, pentru subinvestiţia I1.A Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), investiţia I1. Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune,componenta 3. Managementul deşeurilor


Hotărârea nr. 178 din 20.09.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţa extraordinară din data de 20 septembrie 2022


Pagina 2 din 91
inreg pe pagina:10