Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local

harta oraşuluiharta judeţului
Aşezare
Municipiul Fălticeni este situat într-o zonă deluroasă la limita de Vest a Podişului Suceava, localitatea dezvoltându-se pe trei terase între pârâul şomuzul Mare şi pârâul Buciumeni. Altitudinea medie este de 320 m iar suprafaţa de 28,76 km2 ( din care ¼ livezi şi luciu de apă).

Clima
Are un caracter continental cu ierni aspre şi veri calde şi uscate, deci o clima temperată relativ blândă. Temperatura medie anuală este de 8oC, cantitatea medie de precipitaţii pe an este de 640 mm/ mp, iar vântul dominant este din directia N-V, presiunea atmosferică este sub 750 mm/col Hg şi umiditatea aerului variază între 57 si 79%.

Structura geomorfologică
Are ca fundament depozite de vârstă sarmaţiană inferioară, reprezentate prin argile, argile nisipoase şi nisipuri fine gălbui şi cenuşii cu frecvente intercalari de gresii. Peste acestea apar depozite cuaternare alcătuite din luturi argiloase galbene, iar la adâncime nisipuri fine argiloase. Cursul principal de apă este râul Moldova iar secundar pârâul şomuzul Mare.

Incadrarea in teritoriu
411 km faţă de Bucureşti si 26 km faţă de Suceava;
căi de acces: drumul european E85 şi calea ferată secundară Fălticeni–Dolhasca
Primăria Municipiului Fălticeni