Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local


SERVICIUL DATORIEI PUBLICE LOCALE
În conformitate cu Hotararea nr.9 din 10 ianuarie 2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile ulterioare, respectiv a art.6, alin (2) prin care se precizeaza:
"Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cazul in care contracteaza si/sau garanteaza finantari rambursabile interne si externe, sa publice pe pagina de internet a unitatilor administrativ-teritoriale respective, pe intreaga durata a serviciului datoriei publice locale, urmatoarele date:

a) hotararea Comisiei, precum si orice modificari si/sau completari ale acesteia;
b) valoarea finantarii rambursabile contractate si/sau garantate, in valuta de contract;
c) gradul de indatorare a unitatii administrativ-teritoriale;
d) durata serviciului datoriei publice locale a fiecarei finantari rambursabile, cu precizarea perioadei de gratie si a perioadei de rambursare, exprimata in luni;
e) dobanzile, comisioanele si orice alte costuri aferente fiecarei finantari rambursabile;
f) platile efectuate din fiecare finantare rambursabila."
va informam:
Registrul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni-2020

Serviciul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni la trimestrul IV 2022

Serviciul datoriei publice locale la data de 31.12.2021

Serviciul datoriei publice locale la data de 31.12.2020

Registrul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni-2019

Serviciul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni la trimestrul I 2018

Serviciul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni la trimestrul II 2018

Serviciul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni la trimestrul III 2018

Serviciul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni la trimestrul IV 2018

Serviciul datoriei publice locale la data de 31.12.2017

Registrul datoriei publice locale a Municipiului Falticeni-2023

Calculul gradului de indatorare a bugetului local al Municipiului Falticeni la data de 31.12.2017 
 
  Primăria Municipiului Fălticeni - e-comunicare / mass-media