Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local


   Compartimentul programe,
    proiecte de dezvoltare
            Persoană de contact:
               inspector sp. Silviu Buculei
                 Camera 27
                 Program: 8.00 - 15.00


FORMULARE ONLINE

Model cerere tip conform Legii 544 privind accesul la informaţiile de interes public
Model reclamaţie răspuns negativ
Model reclamaţie lipsă răspuns

   Directia urbanism si disciplina in constructii
            Persoane de contact:
                
                 dir.exec.Flavius Andrei Gagiu
                 insp.sup. Doina Simeria
                 insp.sup. Bosinceanu Mirela
                 insp.sup. Costica Sandu
                 ref.de spec. Cristian Marian
                 Camera 30
                 Program: 8.00 - 15.00
Cerere tip pentru eliberarea unui certificat de urbanism

Cerere tip pentru eliberarea unei autorizaţii de construire/ desfiinţare

Cerere pentru prelungirea certificatului de urbanism

Cerere pentru prelungirea autorizaţiei de construire/ desfiinţare

Cerere pentru restituirea contravalorii permisului de interventie

Cerere pentru eliberarea adeverintei de nomenclatura stradala

Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre Primarie

Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre ISC

Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre Primarie

Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor catre ISC

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiei

    DIRECTIA ASISTENŢĂ SOCIALĂ
            Persoane de contact:
                 director exec. Elena Rotaru
                 insp.sup. Elena Coţofrei
                 referent Viorica Asofiei
                 insp.sup. Mihaela Pintea
                 asist.social Florentina Prisaca
                 Cam. 14-15
                 Program: 8.00 - 15.00


Cerere tip pentru acordarea stimulentului educational (tichet gradinita)

Cerere tip pentru alocatie de stat pentru copii

Cerere pentru acordarea indemnizatiei de crestere a copilului

Model adeverinta angajator pentru acordarea concediului si indemnizatiei de crestere a copilului

Cerere pentru acordarea unor drepturi de asistenta sociala (ajutor social, alocatie de sustinere, ajutor de incalzire)
    COMPARTIMENTUL STARE CIVILA
            Persoane de contact:
                 inspector sup. Mihaela Dumitriu
                 inspector sup. Rodica Ioniţă
                 cons. jur. Tiberiu Tărnăuceanu
                 Cam. 7,8,9
                 Program: 8.00 - 15.00

Cerere tip pentru inregistrarea unui nou nascut
Cerere tip pentru eliberarea livretului de familie
Cerere tip pentru eliberarea unui certificat
Model declaratie recunoastere copil
Cerere tip pentru schimbarea numelui
Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale
Sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale

    SERVICIUL DE IMPOZITE SI TAXE
            Persoane de contact:
             şef serv. Marinela Gontariu
             insp.sup. Cristian Gabriel Bighiu
             inspector sup. Constantin Chirilă
             insp. sup. Rodica Mihaela Oniciuc
             inspector sup. Cristian Colessa
             inspector sup. Mihaela Mogage
             cons.juridic pr. Elena Filip
             cons.juridic sup. Valentina Raileanu
             insp.deb. Ana-Maria Pantelimon
             insp.asist. Cristina Mihaela Niga
                
                 Program: 8.00 - 15.00Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane fizice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului pe cladiri - persoane juridice

Declaratie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fizice

Declaratie fiscala pentru stabilirea impozitului/ taxei pe teren - persoane juridice

Declaratie fiscala pt stabilirea impozitului/taxei pe mij. de transport - PF/PJ

Declaratie privind scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - pf

Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala privind impozite, taxe locale si alte venituri la bugetul local - pj