Puteţi depune o RECLAMAŢIE dacă consideraţi că v-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţie ?

  • Da, dar trebuie să o faceţi în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei.
  • Reclamaţia trebuie adresată conducătorului instituţiei, iar acesta este obligat, ca în urma unei anchete administrative, să vă dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii.
  • Dacă reclamaţia dumneavoastră este întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.  • Puteţi să vă adresaţi justiţiei dacă v-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie ?

  • Da, puteţi să o faceţi direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţială sau după răspunsul la reclamaţia administrativă.
  • Plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliaţi sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială.
  • Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să vă furnizeze informaţile de interes public solicitate şi să vă plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
  • Dacă sunteţi nemulţumit de hotărârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de apel rămâne definitivă şi irevocabilă.
  • Atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.