Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local


     Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
     Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) sactele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
                 Primăria municipiului Fălticeni
                 str.Republicii nr.13
                 Fălticeni, jud. Suceava
                 tel: 0230/ 542056
                 fax: 0230/ 544942
                 e-mail: falticeni@falticeni.ro
                 www.falticeni.ro


        Persoana responsabila cu ├«ndeplinirea
        sarcinilor prev─âzute de legea nr.544/2001
        privind liberul acces la informa┼úiile
        de interes public:
        cons.sup. Silviu Buculei

        tel. 0230 540600

        email:relatiipublice@falticeni.ro
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/ sau gestionate, potrivit legii
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

(extras din Legea nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public)


Model cerere tip conform Legii 544 privind accesul la informaţiile de interes public
Model reclamaţie răspuns negativ
Model reclamaţie lipsă răspuns
Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf. Legii 544/2001 -anul 2023
Raport de evaluare a implemetarii Legii 52/2003 -anul 2023

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf. Legii 544/2001 -anul 2022
Raport de evaluare a implemetarii Legii 52/2003 -anul 2022

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf. Legii 544/2001 -anul 2021
Raport de evaluare a implemetarii Legii 52/2003 -anul 2021

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf. Legii 544/2001 -anul 2020
Raport de evaluare a implemetarii Legii 52/2003 -anul 2020

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf. Legii 544/2001 -anul 2019
Raport de evaluare a implemetarii Legii 52/2003 -anul 2019

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf. Legii 544/2001 -anul 2018
Raport de evaluare a implemetarii Legii 52/2003 -anul 2018

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf Legii 544/2001 -anul 2017
Raport de evaluare a implementatii Legii 52/2003 -anul 2017

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf. Legii 544/2001 -anul 2016
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 -anul 2016

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf Legii 544/2001 -anul 2015
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 -anul 2015

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf. Legii 544/2001 -anul 2014
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 -anul 2014

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf. Legii 544/2001 -anul 2013
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 -anul 2013

Raport privind accesul la informatiile de interes public, cf Legii 544/2001 -anul 2012
Raport de evaluare a implementarii Legii 52/2003 -anul 2012

Raport privind accesul la informatiile de interes public, conform Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 -anul 2011
Raport privind accesul la informatiile de interes public, conform Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 -anul 2010
Raport privind accesul la informatiile de interes public, conform Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 -anul 2009
Raport privind accesul la informatiile de interes public, conform Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 -anul 2008
Raport privind accesul la informatiile de interes public, conform Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 -anul 2007
Raport privind accesul la informatiile de interes public, conform Legii 544/2001 si a Legii 52/2003 -anul 2006

ACCESUL LA INFORMAŢIE nu este o favoare, e UN DREPT ! * Eu am de gând să îl folosesc, e dreptul meu ! TU ...?

                 Difuzarea informaţiilor publice

Model cerere tip conform Legii 544 privind accesul la informaţiile de interes public
Model reclamaţie răspuns negativ
Model reclamaţie lipsă răspuns

       1. De ce aveţi nevoie de acest drept ?
 
Pentru că:
 • plătiţi taxe şi impozite statului;
 • sunteţi responsabil şi vreţi să ştiţi cum este gestionat banul public;
 • cei pe care i-aţi ales trebuie să îşi respecte promisiunile;
 • funcţionarii din instituţiile publice sunt în slujba dumneavoastră şi nu invers;
 • administraţia publică este din ce în ce mai transparentă;
 • pur şi simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRA !

 •        2. Care sunt reglementările de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public ?
   
 • Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul 19: "Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, primi şi răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."
 • Constituţia României, articolul 31 : "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit... Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal".
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001

 •        3. De ce este importantă pentru România Legea privind accesul la informaţiile de interes public?
   
  Pentru că:
 • este un pas major în consolidarea democraţiei şi în reforma administraţiei publice;
 • instituţionalizează TRANSPARENŢA în relaţiile dintre cetăţean şi autorităţile şi instituţiile publice;
 • se va produce o schimbare de mentalitate în relaţia dintre cetăţean şi funcţionari publici;
 • accesul la informaţiile publice va reprezenta regula iar limitarea accesului, excepţia.

 •        4. Ce este informaţia de interes public ?

   
 • Orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice.

 •        5. Cine poate solicita informaţii de interes public ?

   
 • Orice persoană fizică sau juridică, de cetăţenie română sau străină.

 •        6. Puteţi solicita orice informaţie, fără nici o restricţie ?

   
 • Da, dar trebuie să ştiţi că există informaţii de interes public la care accesul este exceptat.

 •        7. Conform Legii 544/2001, sunt exceptate de la accesul liber urmatoarele informaţii:

   
 • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate;
 • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele ce privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale;
 • informaţiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane;
 • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părţile implicate în proces;
 • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

 •        8. Ce sunt informaţiile furnizate din oficiu ?

   
 • Informaţiile din oficiu sunt acele informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să le faca publice fără a exista o solicitare în acest sens.

 •        9. Unde sunt disponibile informaţiile din oficiu ?

   
 • Informaţiile din oficiu sunt disponibile la Serviciul relaţii-comunicare-promovare al Primariei municipiului Fălticeni, în mijloacele de informare în masă, precum şi pe pagina web a primăriei.

 •        10. Cum puteţi obţine o informaţie furnizată la cerere ?

   
 • VERBAL, adresându-vă Serviciului de relaţii-comunicare-promovare al Primăriei Fălticeni. În cazul în care este disponibilă, informaţia solicitată va fi furnizată pe loc. Dacă nu este posibil acest lucru, veţi fi îndrumat să depuneţi o solicitare în scris.
 • ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate şi veţi primi o recipisă conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii. SRCP vă va pune la dispoziţie un formular tip de solicitarea informaţiilor de interes public.

 •        11. Care sunt costurile accesului la informaţie ?

   
 • Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să platiţi pentru serviciile de căutare şi identificare a informaţiei solicitate doar, în cazul în care solicitaţi copii după documente oficiale, trebuie să suportaţi contravaloarea serviciilor de copiere.

 •        12. După cât timp veţi primi răspunsul la solicitarea dumneavoastră ?

   
 • Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a vă răspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii.
 • În cazul în care durata necesară pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte acest termen, solicitantul va primi răspunsul în cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii şi va fi înştiinţat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
 • Dacă informaţia pe care o solicitaţi este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrătoare veţi fi înştiinţat în scris despre acest fapt.
 •   Primăria Municipiului Fălticeni