Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ Servicii Electronice Monitorul Oficial Local

LEGISLAȚIE APL

Constituţia Romaniei

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - privind Codul administrativ

LEGE Nr.50/1991 din 29 iulie 1991 *** Republicată - privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

LEGE Nr.544 din 12 octombrie 2001 - privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE Nr.52 din 21 ianuarie 2003 *** Republicată - privind transparenţa decizională în administraţia publică

LEGE Nr.273/2006 din 29 iunie 2006 - privind finanţele publice locale

LEGE Nr. 51/2006 din 8 martie 2006 *** Republicat─â - Legea serviciilor comunitare de utilit─âti publice

LEGE Nr. 554/2004 din 2 decembrie 2004 - Legea contenciosului administrativ


Primăria Municipiului Fălticeni