Spatiator
   
FĂLTICENI ORAŞ ADMINISTRAŢIE SERVICII DEZVOLTARE CULTURĂ CONTACT Monitorul Oficial Local
STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA
(Document supus dezbaterii publice.
Contact: Corneliu Monoranu, Romica Buta, Biroul Local AL 21,
Tel. 0230.540600, E-mail: primaria_city_hall@ falticeni.ro, Primaria Municipiului Falticeni)I. STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE DURABILA

II. CAPITALUL ANTROPIC. ACTIVITATILE ECONOMICE SI MEDIUL DE AFACERI

III. CAPITALUL SOCIAL

III. 1. Dinamica populatiei
III. 2. Miscarea naturala
III. 3. Mobilitatea teritoriala
III.4. Calitatea vietii si Asistenta Sociala
    III.4.1 Sistemul de ocrotire a sanatatii
    III.4.2. Starea de sanatate a populatiei
    III.4.3. Calitatea locuirii
    III.4.4. Locuinte sociale
    III.4.5. Asistenta sociala
    III.4.6. Activitatea de caritate
    III.4.7. Minori
    III.4.8. Protectia copilului
    III.4.9. Pensionari
    III.4.10. Sport
III.5. Justitia si starea infractionala
III.6. Educatie
    III.6.1. Învatamânt
III.7. Societatea civila
III. CAPITALUL SOCIAL

III.1. Dinamica populatiei

Potrivit Recensamântului din 18 martie 2002, populatia stabila a Municipiului Falticeni este de 28.899 locuitori (14.245 masculin si 15.654 feminin), fata de 33.104 locuitori în 1990.

Asemenea altor zone ale tarii, si în Falticeni populatia a crescut exploziv începând cu anii '50-'60 ai secolului trecut, ca urmare a industrializarii fortate, a cooperativizarii agriculturii si a politicii de crestere a natalitatii. Orasul Falticeni a atras astfel un numar mare de locuitori de vârsta tânara proveniti din zonele rurale învecinate. Populatia a crescut usor si dupa anul 1990, atingând valoarea maxima în anul 1998 (33.655 locuitori), an din care a început declinul numeric. Acesta s-a datorat în primul rând cresterii migratiei catre zonele rurale înconjuratoare a populatiei disponibilizate în urma restructurarii industriale (industria chimica, industria de prelucrare a lemnului, alimentara, textila si altele). Un rol important l-au avut pentru ultimii ani plecarile în strainatate, din care multe cu caracter permanent. De asemenea, scaderea numerica a populatiei s-a datorat si scaderii natalitatii în ultimul deceniu.

Dinamica populatiei municipiului Falticeni

Anul Falticeni jud. Suceava România
1948 10.563 439.751 15.872.234
1956 13.305 507.674 17.489.450
1966 17.839 572.781 19.103.163
1977 20.686 633.899 21.559.910
1992 32.807 701.830 22.810.035
1998 33.655 698.642 -
2002 29.899 690.941 21.698.181


Cuprins

III.2. Miscarea naturala

Aceasta se încadreaza în tendinta generala pe tara, atât natalitatea, mortalitatea cât si sporul natural având evolutii similare celor de la nivel national.

Dupa 1990, numarul nascutilor vii în municipiul Falticeni a scazut continuu de la valoarea-record din 1968 (30,1‰) pâna la 7,1‰ în 2002, dar scaderea drastica s-a înregistrat, ca în toata tara, între 1990 - 1991 (vezi grafic). Aceasta scadere este resimtita din plin, în prezent, prin dificultatile ce apar în constituirea efectivelor scolare. Mortalitatea a avut valori relativ constante, cu o crestere usoara din 1996, dar inferioara, pâna în 2002, natalitatii. Bilantul natural al populatiei a fost pozitiv pâna în anul 2002 când, pentru prima data, a devenit negativ. Valorile natalitatii se pastreaza înca peste media nationala.
Mortalitatea infantila s-a diminuat permanent dupa 1990, având o rata net inferioara celei de la nivel national.

Bilantul natural al populatiei municipiului Falticeni

Anul Natalitate Mortalitate Bilant natural
Nr.pers Nr.pers Nr.pers
1966 289 16,2 97 5,4 192 10,8
1968 554 30,1 105 5,7 449 24,4
1989 606 20,4 193 6,4 413 14
1992 438 13,4 247 7,5 191 5,8
2002 214 7,1 221 7,4 -7 -0,3Cuprins

III. 3. Mobilitatea teritoriala

Soldul schimbarilor de domiciliu (diferenta dintre numarul celor ce s-au stabilit cu domiciliul în Falticeni si cei care si-au stabilit domiciliul în alta parte) a fost pozitiv, dar în scadere, pâna 1998, iar din 1999 a devenit negativ, aceasta fiind principala cauza a descresterii numerice a populatiei. În timp ce numarul sositilor în municipiu a ramas relativ constant, numarul celor ce au solicitat legal schimbarea domiciliului a crescut dupa 1990, principala lor destinatie fiind zona rurala vicinala.

Numarul plecarilor temporare pentru lucru în strainatate este în crestere, dar nu poate fi decât estimat, pentru ca rareori se pleaca folosindu-se permise de munca legale. Apreciem între 500 si 800 numarul persoanelor plecate temporar în strainatate, care, prin aportul lor de valuta sustin în parte puterea locala de cumparare. Cei ce lucreaza in strainatate prefera tarile spatiului Schengen (Spania, Italia) si Israelul.

Bilantul migratoriu al populatiei municipiului Falticeni

Anul Sositi Plecati Bilant migratoriu
Nr.pers Nr.pers Nr.pers
1975 657 27,1 206 9,8 361 17,3
1981 705 29,4 256 10,7 449 18,7
1990 438 14,6 161 5,7 276 8,9
1992 305 9,3 200 6,1 105 3,2
1998 382 11,2 376 11,1 6 0,1
1999 378 11,2 489 14,2 -109 -3
2000 228 6,8 584 17,5 -256 -10,7
2001 388 11,7 508 15,3 -120 -3,6

BILANT MIGRATORIU (1975 - 2001)


Structura populatiei

Structura pe sexe a populatiei este caracterizata de o preponderenta a populatiei feminine ce s-a accentuat în 2002 o data cu cresterea ratei emigratiei, în care o pondere mai mare o are populatia masculina. Indicele de masculinitate a avut valorile cele mai mici înainte de 1990 (sub 90%), apoi a mai crescut pâna la 93,7% în 2001, pentru ca în 2002 sa scada din nou, la 90,9%.

Structura pe sexe a populatiei municipiului Falticeni

Populatia masculina Populatia feminina
Anul Populatia totala Numar % Numar % Indice de masculinitate
1977 20.656 9.638 46,4 11.018 53,6 87,4
1989 29.694 13.944 47,0 15.750 53,0 88,5
1992 32.807 15.675 47,8 17.132 52,2 91,4
1998 33.655 16.180 48,0 17.475 52,0 92,5
2001 33.085 16.006 48,3 17.079 51,7 93,7
2002 29.899 14.245 47,6 15.654 52,4 90,9


Structura etnica a populatiei reflecta o mare omogenitate, ponderea etniei române fiind superioara celei de la nivel national. Totusi, fata de anul 1992, se constata o diminuare usoara a ponderii etniei române (98,2% în 2002 fata de 98,5% în 1992) si o crestere a numarului de etnii (12 în 2002 fata de 9 în 1992).
Pâna în anii '70 ai secolului trecut a existat o puternica comunitate evreiasca, cu un rol deosebit în viata economica si culturala a orasului, diminuata drastic, însa, prin emigrare.

Structura etnica a populatiei municipiului Falticeni
1977 1992 2002
Etnia Numar % Numar % Numar %
Total 20.566 100 34.807 100 29.899 100
Români 20.259 98 32.328 98,5 29.375 98,2
Rromi - - 159 0,5 168 0,56
Evrei 201 1 52 0,2 18 0,06
Maghiari 34 0,2 44 0,1 33 0,11
Germani 29 0,1 29 0,02 21 0,07
Ucraineni 7 0,03 11 0,03 4 0,01
Turci - - - - 4 0,01
Greci 104 0,5 17 0,05 11 0,03
Polonezi 10 0,05 5 0,01 5 0,01
Rusi lipoveni - - - - 254 0,84
Chinezi - - - - 1 0,01
Italieni - - - - 2 0,01
Alta etnie 3 0,01 2 0,06 3 0,01
Indice de omogenitate etnica 9,86 9,92 9,97

Se remarca ponderea mare a celor ce au declarat limba româna ca limba materna - 99,1% la recensamântul din anul 2002. Structura confesionala reflecta o pondere absoluta a crestinilor ortodocsi, cu o valoare numerica superioara celei de la nivel national, dar cu tendinte de descrestere în favoarea altor confesiuni: 94,40% crestini ortodocsi în 2002 fata de 97,06 % în 1992.
Dupa 1990 a crescut atât numarul confesiunilor prezente, cât si cel al locasurilor de cult, iar activitatile acestora s-au diversificat. Se remarca Sinagoga din Falticeni, monument istoric.

Structura confesionala a populatiei municipiului Falticeni
1992 2002
Confesiunea Numar % Numar %
Total populatie 32.807 100 29.899 100
Ortodoxa 31.843 97,06 28.227 94,40
Crestina de stil vechi 137 0,41 329 1,10
Romano catolica 191 0,58 141 0,47
Penticostala 44 0,13 85 0,28
Baptista 67 0,20 48 0,16
Crestina dupa evanghelie 9 0,02 22 0,07
Mozaica 52 0,15 20 0,06
Adventista 7 0,02 17 0,05
Reformata 20 0,06 14 0,04
Greco catolica 3 0,009 11 0,03
Alta religie 4 0,01 960 3,2
Fara religie 1 0,003 9 0,03
Religie nedeclarata - - 6 0,01
Atei 7 0,02 5 0,01
Musulmana 1 0,003 5 0,01
Indice de omogenitate confesionala 9,75 9,39

Concluzii
 • Populatia municipiului este în usoara descrestere.
 • Natalitatea si sporul natural sunt în scadere.
 • Sporul natural este peste media pe tara.
 • Ponderea populatiei feminine este ridicata.
 • Populatia are tendinta de îmbatrânire.
 • Structura etnica si confesionala este omogena.
 • Sporul migratoriu este negativ.
 • Numarul mare de plecari la lucru în strainatate asigura stabilitatea financiara a multor familii.


 • Puncte tari:
 • Valoarea înca ridicata a natalitatii ce asigura existenta fortei de munca în viitor.
 • Valoarea relativ scazuta a mortalitatii si a mortalitatii infantile.
 • Gradul ridicat de omogenitate etnica si confesionala.
 • Bogata activitate spirituala, dovedita prin numarul mare de locasuri de cult.
 • Lipsa conflictelor interetnice.
 • Tendinta de crestere a ratei nuptialitatii.


 • Puncte slabe:
 • Scaderea ratei natalitatii.
 • Diminuarea populatiei tinere.
 • Îmbatrânirea populatiei.
 • Cresterea ratei emigrarii.
 • Diminuarea numerica a populatiei masculine cu implicatii negative în asigurarea fortei de munca pentru unele sectoare economice.
 • Tendinta de crestere a ratei divortialitatii.


 • Cuprins


  III.4. Calitatea vietii si Asistenta Sociala

  În municipiul Falticeni exista urmatoarea retea sanitara: un spital municipal cu 9 sectii, în 9 cladiri distincte, cumulând 415 paturi:

 • medicina interna,
 • cardiologie,
 • chirurgie,
 • obstetrica - ginecologie,
 • boli contagioase,
 • neonatologie,
 • pneumo - ftiziologie,
 • dermato - venerice,
 • pediatrie.


 • De asemenea, mai functioneaza:
 • policlinica cu 15 cabinete medicale, dintre care 6 privatizate,
 • un laborator de analize medicale,
 • un cabinet de medicina legala,
 • statie de salvare ce acopera si zona înconjuratoare,
 • trei dispensare clinice urbane,
 • 14 cabinete medicale particulare si stomatologice,
 • 12 farmacii.


 • Personalul medical cuprinde:
 • 68 medici,
 • 15 stomatologi,
 • 24 farmacisti,
 • 212 cadre medii,
 • 8 biologi,
 • 69 infirmieri si îngrijitori,
 • 88 persoane în aparatul TESA.


 • Activitatea de asistenta medicala se desfasoara în unele cladiri improprii actului medical. Indiferent de masurile de modernizare întreprinse, finantarea unitatii a fost sub necesar. Primaria Falticeni a continuat seria demersurilor pentru obtinerea fondurilor necesare continuarii lucrarilor la cladirea noului spital, a carui structura de rezistenta este realizata.
  Aria de responsabilitate arondata spitalului cuprinde o zona cu aproape 180.000 locuitori, asimilata fostului judet Baia.
  În anul 2002, spitalul a fost finantat de catre CAS cu suma de 23,8 miliarde lei dar spitalul a realizat si venituri proprii, din prestatiile si serviciile medicale la cerere, suma de 805 milioane lei.

  Cuprins

  III.4.1 Sistemul de ocrotire a sanatatii

  Starea actuala de sanatate este o consecinta a reducerii în termeni reali a fondurilor pentru sanatate alocate de stat cât si din bugetul familiei, disconfortului psihic generat de somaj, insecuritatii sociale, standardului de viata scazut, cresterii consumului de tutun, alcoolui si reformei relativ lente a serviciilor de sanatate.

  În ultimii ani se constata o crestere a solicitarilor de consultatii din partea populatiei, situatie determinata în cea mai mare parte de conditiile socio-economice ale acesteia.

  În anul 2002 s-au înregistrat cresteri ale morbiditatii prin hepatita, scarlatina, dizenterie, TBC pulmonar, comparativ cu situatia statistica din anul 2000. Se constata o usoara crestere a prevalentei si incidentei unor boli cronice: gusa, diabet zaharat, malnutritie, hipertensiune arteriala, cardiopatie ischemica, boala cerebrovasculara. De asemenea, cresterea numarului de îmbolnaviri este combinata cu dificultatile unei mari parti a populatiei în a-si asigura o alimentatie si niste conditii igienico-sanitare decente. Lipsa fondurilor pentru medicamente gratuite si compensate, precum si veniturile mici ale populatiei contribuie si ele la înrautatirea constanta si continua a starii de sanatate a acesteia.

  Cuprins

  III.4.2. Starea de sanatate a populatiei

  Disfunctionalitati:

 • imposibilitatea acoperirii fondurilor necesare cheltuielilor curente ale unitatilor medicale si asigurarii cu medicamente în regim de compensare si gratuitate;
 • afluenta mare de bolnavi în unele sectii si numarul mare de internari ce constituie cazuri sociale;
 • vechimea mare si disiparea celor noua cladiri ale tuturor sectiilor Spitalului Municipal pe o arie de 2 km2;
 • numarul mare de paturi din saloanele unor sectii ale spitalului municipal si insuficienta grupurilor sanitare, ce creeaza disconfort pacientilor;
 • lipsa aparaturii medicale performante;
 • un numar redus de medici specialisti în anumite domenii;
 • ineficienta serviciului de ambulanta, datorita dotarii tehnice precare si numarului redus de personal si vehicule;


 • Cuprins


  III.4.3. Calitatea locuirii

  La Recensamântul din 18 martie 2002 a fost recenzat un numar de 10.204 locuinte având 22.798 camere de locuit (suprafata totala - 327.625 m.p.). Dintre acestea 5.878 sunt apartamente la bloc, (P+4 sau P+3, cel mai înalt bloc, cu 8 etaje, fiind cunoscut ca „blocul turn”), restul fiind locuinte individuale cu unul, doua sau maximum trei niveluri.

  În ce priveste forma de proprietate, marea majoritate, adica 9.955 locuinte reprezentând 97,55% din total, sunt în proprietate privata, 239 în proprietate de stat iar 10 apartin cultelor.

  Piata imobiliara a înregistrat un salt spectaculos atât ca numar de tranzactii, cât si sub aspectul pretului ridicat al locuintelor, cererea mare venind din partea unor persoane care îsi plaseaza în imobile banii câstigati în strainatate.

  Cei mai multi dintre cetatenii municipiului locuiesc în cartiere rezidentiale compacte, situate pe întreaga suprafata urbana. Zona centrala, situata în perimetrul delimitat de bulevardele Revolutiei, 2 Graniceri, Republicii, si strazile 13 Decembrie, Maior Ioan si 23 August are functiuni multiple, atât de locuit, cât si de servicii. În ce priveste dotarea cu principalele instalatii edilitare si dependinte, fondul de locuinte a cunoscut o îmbunatatire a conditiilor de confort: alimentare cu apa si gaz metan, canalizare, instalatii electrice. O remarca deosebita pentru municipiul Falticeni, comparativ cu alte municipii si orase din judetul Suceava, este cresterea numarului de locuinte încalzite în sistem propriu cu centrale de apartament (2.752 centrale, din totalul pe judet de 9.042), la care se adauga 1.118 apartamente cu centrale de bloc.

  În urma consultarii populatiei, desfasurata în septembrie 2002, s-a renuntat la furnizarea agentului termic si a apei calde pentru locuinte, din lipsa solicitarilor. În acest timp continua instalarea centralelor proprii de apartament într-un ritm sustinut .

  Din totalul locuintelor:

 • 8.678 dispun de alimentare cu apa în interior;
 • 8.289 dispun de canalizare publica sau sistem propriu;
 • 10.139 dispun de instalatie electrica.


 • În privinta încalzirii:
 • 3.870 apartamente si 1.873 case utilizeaza gazul metan prin sobe;
 • 2.702, (din care 1.720 apartamente) - lemnul;
 • 1.759 sunt încalzite cu motorina, energie electrica sau alte mijloace;
 • 4.677 locuinte - C.T proprie sau de bloc.


 • Probleme:
 • Procent ridicat de locuinte necorespunzatoare ca stare situate atât în blocuri cât si individuale;
 • Numarul mare al apartamentelor de confort redus, al blocurilor de garsoniere sau al caminelor de nefamilisti în care, în mod special, conditiile de locuit sunt sub standarde;
 • Zone de locuit situate în imediata apropiere a arterelor rutiere de trafic greu, expuse la zgomot si trepidatii, fara perdele de protectie;
 • Lipsa amenajarilor minimale proprii unor zone de locuit cu densitate mare: locuri de joaca pentru copii, terenuri de sport, locuri de parcare, locuri pentru garaje, spatii verzi, etc.,
 • Instabilitatea terenului în anumite zone de locuit, expuse riscului alunecarilor de teren si inundatiilor (de ex. zona terasei „Bancuta”, etc.);
 • Starea necorespunzatoare a fatadelor, subsolurilor si anexelor majoritatii blocurilor, ce necesita lucrari costisitoare de întretinere si reamenajare;
 • Izolatii termice si fonice slabe, instalatii si tâmplarie învechite la toate locuintele colective;
 • Incapacitatea posesorilor de apartamente, ca si a unei parti a celor posesori de locuinte individuale de a face fata unor cheltuieli ridicate pentru încalzirea locuintelor pe timp de iarna, amplificate de lipsa termoficarii si de situarea într-o zona cu ierni aspre;
 • Uniformizarea designului arhitectonic, axat pe conditii de locuit improprii;
 • Subdimensionarea spatiului interior, ca numar de camere si suprafata locuibila, pentru majoritatea locuintelor colective, ca si pentru o parte a celor individuale;
 • Izolarea unor cartiere de locuit formate din locuinte individuale cu aspect preponderent rural (Soldanesti, Tarna Mare, Tâmpesti, Opriseni), cu implicatii în racordarea lor greoaie la retelele de alimentare cu apa, canalizare, televiziune prin cablu si gaz metan;
 • Dimensionarea necorespunzatoare si calitatea slaba a retelei stradale, în special în cartierele cu locuinte individuale;
 • Slabirea gradului de siguranta al unor locuinte colective, ca urmare a lucrarilor de reamenajare si recompartimentare ce au afectat structura de rezistenta (modificari de pereti interiori, construirea de balcoane si usi exterioare de acces la parter, amenajarea de spatii comerciale la parterul blocurilor, etc.);
 • Aspectul inestetic dat de construirea de sarpante, mansarde, balcoane, terase sau chiar de anexe gospodaresti la unele blocuri de locuinte;
 • Ocuparea spatiilor verzi, si asa insuficiente, cu garaje sau masini parcate;
 • Insuficienta platformelor de depozitare a resturilor menajere si disfunctionalitatile din activitatea de colectare si depozitare a acestora;
 • Un proces permanent si important de schimbare a proprietarilor prin care familiile sarace se muta în apartamente mai mici, cu consecinte asupra calitatii locuirii;
 • Numarul mare de apartamente nelocuite, în conditiile în care, pe plan local, cererea de locuinte este în crestere;
 • Costurile foarte mari si birocratia stufoasa necesare pentru contorizarea individuala a consumului de apa, gaz metan si energie electrica datorita monopolului existent în furnizarea de utilitati.
 • Pentru estimarea necesarului de locuinte în perioada urmatoare, trebuie avute în vedere atât corelatia cu evolutia probabila a populatiei cât si conceptia în care se vor realiza locuintele în viitor: locuinte sociale pentru familii cu venituri mici, locuinte în cladiri - bloc dar cu un grad superior de confort sau locuinte individuale. În estimarile necesarului de locuinte apreciem necesitatea realizarii proiectate a urmatorilor indicatori minimi de locuire:

 • 14 - 16 mp suprafata locuibila/locuitor;
 • 37 - 40 mp suprafata locuibila/locuinta;
 • 0,95 gospodarii/locuinta.
 • Extinderea zonei de locuit face necesara reglementarea destinatiei terenurilor din interiorul intravilanului sub forma zonificarii functionale. Propunerile de introducere în intravilan cuprind suprafete mici, având în vedere terenurile libere din interiorul intravilanului actual, precum si barierele naturale si administrative existente.

  Nu trebuie renuntat, în contextul dezvoltarii durabile, la preocuparea pentru exploatarea intensiva a spatiilor existente, nelocuite si a spatiilor cu foste destinatii industriale, unele deja introduse în sistemul locativ sub forma de locuinte sociale. Spatiile verzi, chiar cele incluse în actualul intravilan, trebuie conservate si revitalizate, chiar extinse acolo unde este posibil.

  Cuprins


  III.4.4. Locuinte sociale

  Înca din vara anului 2000 au început demersurile pentru construirea unui prim lot de 33 locuinte sociale care au fost predate la cheie chiriasilor primariei, în luna ianuarie a anului 2002. În prezent, pe acest sector se deruleaza investitii de peste 2,5 milioane EURO (surse locale, surse de stat si surse externe). Lucrari efective în stadii terminale se executa în 3 locatii : 48 locuinte în regim de închiriere pentru tineret pe str. 2 Graniceri (ANL), 40 apartamente - locuinte sociale în strada Izvor si alte 20 pe str. Victoriei. Ultimele doua proiecte se deruleaza prin compania MIVAN KIER. Alte 32 de locuinte în regim de închiriere pentru tineret sunt prevazute a se construi pe amplasamentul din str. Petru Rares.

  Numarul solicitarilor de locuinte este în prezent de peste 700. De aceea se impune identificarea surselor de finantare si a posibilelor amplasamente pentru noi constructii de acest gen.

  Cuprins


  III.4.5. Asistenta sociala

  Administratia locala acorda asistentei sociale un rol deosebit. Obiectivul principal în acest domeniu este dat de cresterea si diversificarea formelor de asistenta sociala, îndeosebi pentru categoriile defavorizate ale populatiei (persoane cu handicap, vârstnici bolnavi, fara venituri sau cu venituri mici, persoane cu multi copii, fara venituri sau cu venituri reduse, orfani, etc.).

  Asistenta sociala, ca domeniu al protectiei sociale, face obiectul Directiei Judetene de Munca si Solidaritate Sociala Suceava, Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Suceava, Inspectoratului de Stat pentru persoane cu Handicap Suceava, Consiliului Local Falticeni.

  Sfera de cuprindere si dimensiunile sociale, ca prestatii si servicii acordate unor persoane si categorii de populatie defavorizate, precum si numarul beneficiarilor, au înregistrat o evolutie marcata de obiectivele urmarite în diferite etape.

  Ajutoare sociale si indemnizatii (mii lei)

  Anul 2000 2001 2002
  L.67/ 95 ajutorul social 150 dosare 247 dosare -
  L.416/ 2001 - - 5.698.880
  Ajutoare de urgenta 35.800 46.550 14.200
  Cheltuieli însotitori 1.635.319 1.982.027 2.051.293
  Cheltuieli cantina sociala 1.376.023 2.374.063 9.836.982
  Indemnizatii de nastere 50.251 55.386 369.600

  Din tabelul de mai sus se poate observa atât cresterea numarului de dosare depuse, mai ales în 2002, ca urmare a modificarii legislatiei, dar si cresterea cheltuielilor pentru plata ajutoarelor sociale, pentru însotitori, pentru cantina sociala si pentru indemnizatiile de nastere.

  Probleme:

 • lipsa unei baze de date foarte clare privind starea sociala a fiecarui cetatean în parte;
 • lipsa unor birouri de consiliere, a asistentilor sociali, care sa-i îndrume pe cei aflati în dificultate;
 • cresterea somajului de lunga durata si a somajului în rândul tinerilor, coroborata cu lipsa programelor de sprijin a acestora;
 • insuficienta fondurilor pentru constructia de locuinte sociale;
 • necesitatea înfiintarii unor centre speciale pentru tinerii cu dizabilitati si pentru persoanele aflate în dificultate.
 • Cuprins


  III.4.6. Activitatea de caritate

  În municipiul Falticeni îsi desfasoara activitatea :

 • Societatea femeilor ortodoxe din România - filiala Falticeni;
 • Schitul Sf. Andrei - Falticeni;
 • Organizatia „Salvati copiii” -filiala Falticeni.
 • Principala directie de actiune a primelor doua vizeaza construirea si finantarea unui azil pentru batrâni în municipiul Falticeni, lucrare aflata în curs de extindere, inclusiv prin donatii publice.

  Diferite organizatii ale cultelor desfasoara Ocazional actiuni de sprijinire a familiilor aflate în dificultate sau de popularizare în rândul populatiei.

  Cuprins


  III.4.7. Minori

  Alocatii pentru copii -Conform legii 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii au fost solutionate urmatoarele dosare:

  Anul 2000 2001 2002
  Alocatii de stat. 333 380 323
  Alocatie suplimentara. 90 104 101

  Cuprins


  III.4.8. Protectia copilului

  Biroul Asistenta Sociala al Primariei Falticeni are în evidenta pentru anul :

 • 114 plasamente în familie;
 • 28 adoptii:
 • 72 asistenti maternali.
 • Numarul de copii din municipiul Falticeni reintegrati în familia naturala în perioada 1999 - 2002 a fost de 13 în 1999, 18 în 2000, 10 în 2001 si 3 în 2002.

  Institutii specializate:
  Gradinita speciala pentru copii hipoacuzici Falticeni, centru-pilot pentru zona Moldovei. De serviciile acesteia beneficiaza anual cca 100 copii. Aici s-a reusit recuperarea unui numar însemnat de copii cu dizabilitati hipoacuzice.
  La Falticeni functioneaza si unul dintre cele mai mari centre de plasament din Moldova - „Dumbrava Minunata” - dar activitatea sa este în restrangere, dupa cum arata datele din tabelul urmator:

  Numarul de copii institutionalizati
  la Centrul de plasament Nr. 3 „Dumbrava Minunata” din Falticeni:

  Numar copii 1999 2000 2001 2002 2003
  Baieti 55 60 87 84 85
  Fete 226 207 122 121 111
  Total 281 267 209 205 196

  Persoane cu dizabilitati
  In evidenta pe anul 2002 a Inspectoratului Teritorial de Stat pentru persoane cu handicap au fost înregistrate:

 • Persoane cu handicap de gradul I cu însotitor : 103 persoane, dintre care 42 minori;
 • Persoane cu handicap de gradul II: 209 persoane, dintre care 90 minori.
 • Marea majoritate a copiilor cu dizabilitati provin din familii cu venituri scazute, pentru care alocatia dubla si salariul de însotitor sunt, si asa insuficiente, singurele surse de venit. Acest venit minim nu le permite sa se ocupe de recuperarea copiilor deficienti.

  Se simte acut lipsa unui centru de zi pentru copiii cu handicap, unde acestia sa beneficieze de sfaturile unor specialisti care sa-i ajute sa se integreze în societate. Organizatia „Salvati Copiii”, filiala Falticeni, a întreprins demersuri, ramase deocamdata la starea de proiect, pentru înfiintarea unui asemenea centru si a altor institutii similare.

  Pe plan local, doar noile sedii ale Politiei Municipale si BCR - Filiala Falticeni dispun de rampe de acces pentru carucioarele cu rotile, iar recent, din initiativa primariei, câteva intersectii centrale au fost dotate cu asemenea utilitati.

  Cuprins


  III.4.9. Pensionari

  Conform prevederilor Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, Casa Judeteana de Pensii stabileste si achita beneficiarilor urmatoarele categorii de pensii, la cei 5.200 de pensionari ai Municipiului Falticeni, la 30.04.2003.

  Printr-o serie de facilitati se asigura o minima protectia sociala pentru cei 5.200 de pensionari ai Municipiului Falticeni. Totusi, problemele sociale ale acestei categorii socio - profesionale sunt multe si complexe, iar rezolvarea lor nu este întotdeauna de competenta sau în puterea autoritatilor locale.

  Cuprins


  III.4.10. Sport

  Sportivii din municipiului Falticeni au avut de-a lungul anilor rezultate notabile, dupa cum urmeaza:

 • Gimnastica: campioana mondiala;
 • Box: campioni nationali la juniori si seniori;
 • Lupte libere: campioni nationali la juniori si seniori;
 • Canotaj: campioni nationali, balcanici, la juniori mici si mari;
 • Atletism: campioni nationali si europeni juniori;
 • Karate: campioni nationali seniori;
 • Fotbal:
 • - Finalista Cupa României.
  - Campioana nationala juniori mari.

  Actual, activitatea sportiva este reprezentata de cluburi sportive scolare si private:

 • F.C. Foresta Falticeni div. B;
 • F.C. Foresta Falticeni juniori si tineret (juniori I - locul 2 în Campionatul national la încheierea turului de campionat 2002 - 2003);
 • Juventus Falticeni (fotbal, club privat);
 • CS Tigru (cu un campion mondial la karate);
 • Asociatia sportiva a Scolii cu Clasele I-VIII nr. 3 „Mihail Sadoveanu” cu o sectie de judo;
 • pe CSS Nicu Gane de lânga Colegiul National „Nicu Gane”;
 • Se înregistrau, în 2003, 284 sportivi legitimati.

  Rezultatele sportive recente numara, printre altele: un campion balcanic si un vicecampion european de juniori la atletism, 3 campioni nationali la copii (box), 7 componenti ai lotului olimpic si de perspectiva (canotaj), jucatori de fotbal promovati la cluburi de prima divizie (Steaua, Rapid, FC Arges, Dinamo), peste 60 de jucatori promovati în diviziile B si C, peste 40 de sportivi promovati în diviziile superioare de volei(baieti si fete), iar în cadrul competitiilor scolare:

 • echipa de copii - locul 7 pe tara din 68 echipe
 • echipa de junioare - locul 4 pe tara
 • echipa baieti cl. VII - VIII - campioana nationala (reprezentând Scoala generala Nr. 2).
 • Baza sportiva cuprinde: 2 piste de atletism, 3 sali de sport, 2 sali de box, bacul pentru pregatirea de iarna a canotorilor, baza nautica de pe iazul Somuz II, 2 stadioane, sali de fitness si culturism. În cadrul Clubului Copiilor si Elevilor se desfasoara activitati sportive ca: dans sportiv, karate, karting, sah, navomodele.

  Se afla în constructie o noua sala de sport, în regim de sala polivalenta, pentru Grupul Scolar Agricol. Investitia de peste 12,5 miliarde lei se deruleaza în cadrul programului de investitii pentru anii 2002 - 2004 al Ministerului Lucrarilor Publice.

  Cuprins


  III.5. Justitia si starea infractionala

  La Falticeni functioneaza Judecatoria Falticeni (unde îsi desfasoara activitatea 10 judecatori) si Parchetul de pe lânga Judecatoria Falticeni, înfiintate în anul 1992.

  Situatia condamnatilor definitiv:

  Anul Nr. condamnati Barbati Femei Minori Cetateni straini
  2000 538 464 74 30 2
  2001 455 387 68 35 -
  2002 607 533 74 33 1

  Fenomenul infractional în municipiul Falticeni cunoaste, dupa cum se observa si din statistici, o usoara crestere dar, din analiza datelor reiese ca nivelul infractionalitatii este sub nivelul mediei pe tara. Cauzele care conduc la producerea de infractiuni sunt numeroase, cele mai frecvente fiind: consumul de alcool, saracia, somajul, lipsa locurilor de munca, diminuarea gradului de constiinta civica a populatiei. Majoritatea infractiunilor au loc pe fondul consumului de alcool.

  Ordinea publica
  Climatul de încredere si siguranta în care trebuie sa traiasca si sa locuiasca cetatenii oricarei comunitati este asigurat de agentii de ordine publica, în colaborare cu cadrele corpului de jandarmi si cu gardienii publici.
  Personalul Politiei si al Jandarmeriei Falticeni manifesta o preocupare constanta pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, prevenirea si combaterea criminalitatii, asigurarea ordinii si linistii publice, a unui climat de siguranta civica corespunzatoare.

  Cuprins


  III.6. Educatie

  III.6.1. Învatamânt

  Învatamântul primar si gimnazial, liceal si profesional
  Pregatirea scolara si profesionala în municipiul Falticeni, se realizeaza în 13 gradinite (1 particulara), 7 scoli generale, 3 unitati de nivel liceal (1 colegiu national, 2 grupuri scolare).

  Corpul profesoral cuprinde un total de 536 cadre didactice dupa cum urmeaza:
  Profesori - 256;
  Învatatori - 239;
  Educatoare - 44;
  TOTAL - 536.

  Populatia scolara în anul scolar 2002 - 2003:

  Forma de invatamant Nr. unitati Nr. elevi Nr sali de clasa # (cercuri) Nr. clase
  Prescolar 12 937 57 -
  Primar 8 1489 92 -
  Gimnazial 6 2124 92 -
  Cluburi ale copiilor 1 600 13 11
  Liceal 3 3262 - 115
  Profesional 2 762 - 31
  Ucenici 1 80 - 3
  Postliceal 1 69 3 3

  Total populatie scolara cuprinsa în diverse forme de învatamânt: 8.375

  Grupurile scolare dispun de locuri de cazare în camine pentru elevi, iar masa este asigurata prin 3 cantine.

  Reteaua si planurile de scolarizare ale liceelor din municipiu corespund cerintelor privind mobilitatea fortei de munca si tin seama de profilul economic si social al localitatii.

  Clubul Copiilor si Elevilor din Falticeni este spatiul initiatic în care, între relaxare, competitie si performanta, tot mai multi copii îsi petrec timpul liber. În prezent functioneaza cu cercuri: cultural artistice, muzicale, coregrafice, plastice, tehnico -stiintifice, literare, aplicative si sportive, urmarind cultivarea aptitudinilor si talentelor copiilor înscrisi. Prin activitatile pe care le propune, Clubul Copiilor si Elevilor ofera sansa accesului la un câmp informational mai larg, de descoperire si punere în valoare a înclinatiilor lor, depasindu-se astfel eventualele limite inerente ale programei scolare.

  Unitatile de învatamânt din municipiu sunt angajate în promovarea politicilor educationale compatibile cu cele ale tarilor Uniunii Europene. Se deruleaza proiecte comunitare (ex. Leonardo da Vinci), care vor sprijini dezvoltarea de cunostinte, aptitudini si competente care sa favorizeze exersarea unui comportament civic activ si cresterea capacitatii de insertie profesionala.

  Cuprins


  III.7. Societatea civila

  Participarea cetateneasca

  La nivelul municipiului Falticeni societatea civila (cetateni, grupuri de cetateni, ONG-uri, asociatii, sindicate) trebuie încurajata sa se implice în procesul decizional pentru ca „gradul de participare al populatiei la actul decizional conditioneaza realizarea dezvoltarii durabile„ (Strategia Nationala Pentru Dezvoltare Durabila).

  Organizatii non-guvernamentale - 2003
  Probleme: imaginea pe care aceste organizatii o au în rândul comunitatii locale;
  Lipsa voluntarilor care sa se alature actiunilor întreprinse de catre acestea;
  Slaba implicare a comunitatii locale de afaceri in sprijinirea actiunilor venite în folosul comunitatii;
  Lipsa unei mai bune comunicari între organizatii, pe de o parte, si între organizatii si autoritatile locale.

  Mass-Media
  Mass-media este purtatoare de imagine, informatie, autoritate, motiv pentru care foarte importanta în dezvoltarea sociala, în conditiile în care alte subsisteme sociale dau dovada de o inertie disfunctionala. Serviciul Relatii-Comunicare-Promovare al Primariei alaturi de profesionalismul unor ziaristi locali ai presei scrise, contribuie la un produs mediatic elaborat, cu efecte sociale remarcabile. Un fenomen de maxim interes îl reprezinta mediatizarea evenimentelor sociale. El consta în faptul ca imaginea pe care o avem despre evenimentele sociale, semnificative, trecute sau prezente provine astazi aproape exclusiv de la diferite media. În ultimii ani în peisajul presei locale si judetene au aparut numeroase publicatii (ziare si reviste) dar si posturi de radio si televiziune.

  Cotidiene Periodice Posturi radio Posturi TV
  Crai Nou Cronica de Falticeni Radio Contact TV 7 Falticeni
  Monitorul Opinia falticeneana Radio Star Antena 1 Suceava
  Obiectiv - Radio AS -
  Jurnalul National (editia de Suceava) - Radio Top 91 -

  Pe lânga aceste publicatii în Falticeni au aparut un numar impresionant de reviste editate de unitati scolare si de diverse organizatii culturale.

  Cuprins
  Primăria Municipiului Fălticeni - Serviciul Relaţii Comunicare Promovare, Biroul Informatică